همه مقالات

دکتر سید محمدرضا ابن الرسول
جولای 20, 2020
حسین مولایی
جولای 21, 2020

همه مقالات

نام مقاله نویسسمت/رزومهاسم مقالهتوضیحاتشماره فصلنامهلینک دانلود
ابراهیم احمدی رئیس هیأ ت مدیره انجمن قطع هسازان خودرو اصفهاندرسی برای توسعه31
ابراهیم احمدی رئیس هیأ ت مدیره انجمن قطع هسازان خودرو اصفهانمقایسۀ خودروسازی ایران با کره جنوبی49
ابراهیم احمدی دستگردیشاهنامه خوانآن چش مهای پر فروغ46
ابراهیم اسماعیلی اراضیشاعر و پژوهشگردربارۀ دفتر سرود ههای جواد زهتاب گوش های در اصفهان44
ابراهیم سلیمی کوچینویسنده و عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهانپیغا مها51
احمد بیگدلیداستان همه ساکت بودند28
احمد بیگدلیآوای خاموش کودکی35
احمد بیگدلیبخشی از رمان ذبیح خنجی برآبویژه نامه زنده یاد احمد بیگدلی33.34
احمد جهانمرددبیر ریاضی اصفهانبررسی نتایج کار مدارس تیزهوشاندر سا لهای پیش41,42
استاد محمدرضا شجریاننمونه بزرگمردی و یادگار جوانمردی31
اسفندیار امینیمدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهانزایند هرود غریب و فرزندان ناسپاس28
اسما حسینی مقدم دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی پلو گوشت47,48
اسماعیل ادیب خوانساریخوانندهتاج از تگاه ادیب27
اسماعیل امینیدکترای زبان و ادبیات فارسی، شاعرصدایی تازه از گوش های در اصفهان44
اکبر اکسیرشاعر، طنزپردازدر جس توجوی نیمۀ گمگشته...گوش های در اصفهان، جواد زهتاب، دفتر شعر جوان، چاپ دوم، 144
الوند بهاریسختا که آدم ی ست...40
الهام عباسیکارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی ایرانسازمان تجارت جهانی و مساله ی الحاق ایران10
الهامه محمداوادکترای فلسفه تاریخاز تاریخ بنای شهر تبریز40
امان الله کوشانویسندهسینما بهار35
امیر منصوریگزارش برنامه "سایه خورشید"مراسم چهلمین روز درگذشت استاد ابوالحسن نجفی40
امیر هرتمنیدکتراي اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاداز صندوق قرض الحسنه تا مؤسسة مالی و اعتباری: فرصت ها و چالش ها25
امیرحسین سیدهندیپژوهشگر در حوزۀ ادبیاتما سفر برگذشتني گذرانديم41,42
ایمان حجتیروزنام هنگار میراث فرهنگی و محیط زیستمحیط زیست بر لبه ی پرتگاه28
بهاره آدمیتکارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعاتبه کارگیری مؤثر فرایند مدیریت تکنولوژی عامل اصلی موفقیت در پروژ ههای فناوری اطلاعات29
بهروز ملبو سبافکارگردان و مستندسازاصفهان و فیلم مُستند35
بهمن بنی هاشمی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپيشنهاد احياي يک سنت علمي47,48
بهنام مهرابیتصویرپردازی در شاهنامه23.24
بیژن قاضی عسگرداستان نویسگرسنگی38
پرويز پيراناستاد ممتاز و عضو هيأت مديره علمي آكادمي سوئيس براي توسعه، عضو شبكه جهاني نوآوران حكومتي- دانشگاه هاروارد، استاديار دانشگاه علامه طباطباييضرورت بازنگري در منابع و متون علمي جنبش هاي اجتماعي در پرتو تحولات خاورميانه و شمال آفريقا26
جعفر شجاع کیهانیعضو هیأت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسیسفرلارستان51
جلیل باقریکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیفرانکلین دین لوئیس مولانا دیروز تا امروز، شرق تا غرب28
جمال صدریسخنی با استاد41,42
جویا جهانبخش پژوهشگر حوزۀ ادبیات و دینای خوشا خرقه و خوشا کشکول !16
جویا جهانبخش پژوهشگر حوزۀ ادبیات و دیناني لاکتم من علمی جواهره ...22
جویا جهانبخش پژوهشگر حوزۀ ادبیات و دینغث و سمين درباره افصح المتکلمين29
جویا جهانبخش پژوهشگر حوزۀ ادبیات و دینغث و سمين درباره افصح المتکلمينقسمت دوم30
جویا جهانبخش پژوهشگر حوزۀ ادبیات و دینغث و سمين درباره افصح المتکلمينقسمت سوم31
جویا جهانبخش پژوهشگر حوزۀ ادبیات و دینغث و سمين درباره افصح المتکلمينقسمت چهارم 32
جویا جهانبخش پژوهشگر حوزۀ ادبیات و دینغث و سمين درباره افصح المتکلمينقسمت ششم36
جویا جهانبخش پژوهشگر حوزۀ ادبیات و دینغث و سمين درباره افصح المتکلمينقسمت هفتم37
جویا جهانبخش پژوهشگر حوزۀ ادبیات و دینغث و سمين درباره افصح المتکلمينقسمت هشتم38
جویا جهانبخش پژوهشگر حوزۀ ادبیات و دینغث و سمين درباره افصح المتکلمينقسمت نهم39
جویا جهانبخش پژوهشگر حوزۀ ادبیات و دینغث و سمين درباره افصح المتکلمينقسمت دهم 40
جویا جهانبخش پژوهشگر حوزۀ ادبیات و دینحق محفوظ سعدی و متنبی40
جویا جهانبخش پژوهشگر حوزۀ ادبیات و دینغث و سمين درباره افصح المتکلمينقسمت دوازدهم 43
جویا جهانبخش پژوهشگر حوزۀ ادبیات و دینجُستار در مَعنایِ نیم بیتی از خاتِمَۀ شاهنامهتحریر سخنان القاشده در مجلس گرامیداشت فردوسی در اصفهان43
جویا جهانبخش پژوهشگر حوزۀ ادبیات و دینغث و سمين درباره افصح المتکلمينقسمت سیزدهم45
جویا جهانبخش پژوهشگر حوزۀ ادبیات و دینتیمارِ بی شُمار و یادِ سُروشیارقسمت اول46
جویا جهانبخش پژوهشگر حوزۀ ادبیات و دینرو سینه را چون «سینه »ها...درَنگی ناگُزیر دَر بیتْی از دیوانِ کَبیر49
جویا جهانبخش پژوهشگر حوزۀ ادبیات و دینجَمّاشانِ گُل » دَر غَزَلِ سَعدی50
جویا جهانبخش پژوهشگر حوزۀ ادبیات و دینآفاقِ فَرهَنگیِ فَرهاد51
جویا جهانبخش پژوهشگر حوزۀ ادبیات و دینمنتخب شاهنامه و بازآفرینی ی آن23.24
جویا جهانبخش پژوهشگر حوزۀ ادبیات و دینغث و سمين درباره افصح المتکلمينقسمت پنجم33.34
جویا جهانبخش پژوهشگر حوزۀ ادبیات و دینغث و سمين درباره افصح المتکلمين)قسمت یازدهم(41,42
جویا جهانبخش پژوهشگر حوزۀ ادبیات و دینغث و سمين درباره افصح المتکلمينقسمت 447,48
حجت الاسلام و المسلمین رسول جعفریانپژوهشگر دین و تاریخ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تهرانتجربۀ استخراج فقه و نظا م سیاسی از سیر ۀنبویقسمت اول31
حجت الاسلام و المسلمین رسول جعفریانپژوهشگر دین و تاریخ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تهرانتجربه استخراج فقه و نظام سیاسی از سیره نبویقسمت دوم32
حجت الاسلام و المسلمین رسول جعفریانپژوهشگر دین و تاریخ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تهرانلزوم تفکیک جنبه های تاریخی، داستانی و مذهبی کربلا برای حراست از آنمتن پیراسته و آراسته سخنرانی شب عاشورای حسینی در دبیرستان امام صادق (ع) اصفهان38
حجت الاسلام و المسلمین رسول جعفریانپژوهشگر دین و تاریخ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تهرانتبارشناسی اندیشه تمدن اسلام یاز مشروطه تا انقلاب اسلامی41,42
حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید معادیخواهپژوهشگر دین و تاریخحماسه ای وارسته از خشونت های عریان و پنهانمتن پیراسته و آراسته سخنرانی شب عاشورای حسینی در دبیرستان امام صادق (ع) اصفهان38
حسن دلیريدانشجوي کارشناسي ارشد اقتصاد دانشگاه اصفهانقشم، سرمایه ای در مسیر نابودیبررسی عملکرد منطقه ی آزاد قشم14
حسین پیرزادهکارشناس ارشد شهرسازیچهارباغ در دوران معاصر39
حسین مسرتپژوهشگر و یزدشناسزندگی و آثار آلبرت هوتوم شیندلر ایران شناس نامی عصر قاجار50
حسین مولاییمدیر مسوول فصلنامهاصفهان باید اصفهان بماندگفت و گو با حسین مولایی مدیر مسئول فصلنامه دریچه1
حسین مولاییمدیر مسئول بنزین سرمایه ی ملی12
حسین مولاییمدیر مسئول توقع از دولت برای تحقق حقوق شهروندی13
حسین مولاییمدیر مسئول نگاهی به کتاب"فراسوی خواستن" اثر محمد علی طوسی13
حسین مولاییمدیر مسئول ما عدالت خانه می خواهیم!16
حسین مولاییمدیر مسئول اصفهان، نیازها وآرزوها22
حسین مولاییمدیر مسئول مؤسسه مالی اعتباری فردوسی در راه25
حسین مولاییمدیر مسئول اخلاق و سیاست28
حسین مولاییمدیر مسئول اخلاق کارگزاران30
حسین مولاییمدیر مسئول ایما نبیاوریم ب هآغاز فص لسرد31
حسین مولاییمدیر مسئول واقعیت تلخ تاریخی32
حسین مولاییمدیر مسئول ما انسانیم36
حسین مولاییمدیر مسئول جنگ کی پایان می یابد؟!38
حسین مولاییمدیر مسئول به کجا چنین شتابان39
حسین مولاییمدیر مسئول به یاد استاد فرزانه هدایت علایی40
حسین مولاییمدیر مسئول در اخلاق کارگزاران43
حسین مولاییمدیر مسئول ده بار دیگر هم که به دنیا بیایم، معلم خواهم شدگف توگو با حسین مباشریان43
حسین مولاییمدیر مسئول فقر را چار های باید45
حسین مولاییمدیر مسئول فقیران را پناهی نیست50
حسین مولاییمدیر مسئول چش مانداز زندگی51
حسین مولاییمدیر مسوول فصلنامهمدیریت کلان شهر اصفهان غفلتی که نباید2,3
حسین مولاییمدیر مسئول تبادل فرهنگی، گفت و گو به جای نزاع33.34
حسین مولاییمدیر مسئول صندوقهای قرض الحسنه، سنت حسنه ای که باید بماند4,5
حسین مولاییمدیر مسئول سفری به آن سوی آبها 41,42
حسین مولاییمدیر مسئول چرا اقتصاد ايران به چنين روزي افتاد47,48
حسین مولاییمدیر مسئول موانع توسعه و نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی8,9
حسین نوریانکارشناس ارشد مدیریت اجراییبه کارگیری مؤثر فرایند مدیریت تکنولوژی عامل اصلی موفقیت در پروژ ههای فناوری اطلاعات29
حشمت الله انتخابیخاطرات شهر: نگاهی به اصفهانِ آن روزهاگف توگو با دکتر جمشید مظاهری35
حشمت الله انتخابی،مریم زیدانیگزارش همایش صندوقهای قرض الحسنه چالش ها، نقاط ضعف و قوت1
حشمت انتخابیآمده بود ما را برای مراسم آخرین دیدار دعوت کندویژه نامه زنده یاد احمد بیگدلی33.34
خدیجه شریعتينویسندهبی خوابی22
خدیجه شریعتينویسندهزخم36
خسرو احتشامی هونه گانیبیدل و بهزاد11
خسرو احتشامی هونه گانیشاعر و پژوهشگر ادبیاتغزل قصیده ی عصر صفوی14
خسرو احتشامی هونه گانیشاعر و پژوهشگر ادبیاتنایب اسداللهدر یادداشت های روزان هی محمدعلی فروغی21
خسرو احتشامی هونه گانیشاعر و پژوهشگر ادبیاتمشترکات روحی و اخلاقی شیخ شیراز و تاج اصفهانی27
خسرو احتشامی هونه گانیشاعر و پژوهشگر ادبیاتامپراطوران لاله جغرافیای شاعرانگی صائب28
خسرو احتشامی هونه گانیشاعر و پژوهشگر ادبیاتغزل اگر صادقانه باشد...44
خسرو احتشامی هونه گانیشاعر و پژوهشگر ادبیاتزمزمه اى در گوشه ى حسينىيادى از استاد حسين مهيارى19.20
خسرو احتشامی هونه گانیشاعر و پژوهشگر ادبیاتمیلاد شاهنامه23.24
خورشید پورمحمدییک سال بعد
«اندکی با استاد
44
خورشید پورمحمدیپای صحبت استادبه بهانۀ 26 شهریور دومین سالگرد درگذشت زند هیاد استاد احمد بیگدلی44
خورشید پورمحمدیآخرین برگ رمانویژه نامه زنده یاد احمد بیگدلی33.34
داریوش مفتخر حسینیشاعر و منتقدچهارراه سبکهانگاهی به گوش های در اصفهان، آخرین مجموعۀ شعر جواد زهتاب44
دکتر ابوالقاسم قوامدرفش در شاهنامه23.24
دکتر ارنواز فیروزیانپژوهشگر ادبیات تطبیقیهزار ویک روز در دیدار با مارزلف هزارویک روز (الف النهار)45
دکتر اصغر دادبهمدیر بخش ادبیات مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی، عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسیخرقه سوزی در آرمانشهر رندانقسمت اول36
دکتر اصغر دادبهمدیر بخش ادبیات مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی، عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسیخرقه سوزی در آرمانشهر رندانقسمت دوم37
دکتر اصغر دادبهمدیر بخش ادبیات مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی، عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسیجهان بینی سعدی40
دکتر اصغر دادبهمدیر بخش ادبیات مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی، عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسیدقیقه ها تامل دربرخی ابیات تأمل برانگیز حافظ (بخش نخست)43
دکتر اصغر دادبهمدیر بخش ادبیات مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی، عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسیدقیقه ها تامل دربرخی ابیات تأمل برانگیز حافظ (بخش دوم44
دکتر اصغر دادبهمدیر بخش ادبیات مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی، عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسیدقیقه ها تامل دربرخی ابیات تأمل برانگیز حافظ (بخش سوم45
دکتر اصغر دادبهمدیر بخش ادبیات مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی، عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسیحافظ و نظریۀ کلامی - فلسفی خلق گناه49
دکتر اصغر دادبهمدیر بخش ادبیات مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی، عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسیدو مسألۀ بلاغی: تتابع اضافات، مجهول بلاغی50
دکتر اصغر دادبهمدیر بخش ادبیات مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی، عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسیزهد ریا / زهد و ریا51
دکتر اصغر دادبهمدیر بخش ادبیات مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی، عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسیدقیقه ها تامل دربرخی ابیات تأمل برانگیز حافظ (بخش چهارم)47,48
دکتر امیر مقامیعضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانیتزاحم حقوق در زاینده رود: دیدگاه حقوق بشری به توسعه37
دکتر ایران باغباناستادیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهانخشونت علیه زنان و همسرآزاری، علل و پیامدها13
دکتر ایوب هاشمیعضو هیات علمی دانشگاه آزاد نجف آبادخرداد1
دکتر بهار مختاریانکنون من به بخت رد افراسیاب23.24
دکتر تهمینه عطائی کچوئیاستادیار فرهنگستان زبان و ادب فارسیتباهه، غذای ایرانی در متون ادبی50
دکتر ثریا معماردانشجوی دکترای جامعه شناسیمقایسه شاخص های توسعه فرهنگی در ایران1
دکتر ثریا معمارعضو هیات علمی دانشگاه اصفهانکودکان کار و خیابانیقربانیان خشونت در جامعه22
دکتر جلال خالقی مطلقپژوهشگر و مصحح شاهنامهنیم قرن شاهنامه پژوهی33.34
دکتر جلال خالقی مطلقپژوهشگر و مصحح شاهنامهشاهنامه، خردنامه ایرانیانسنجشی کوتاه میان هومر و فردوسی8,9
دکتر جلیل دوستخواهاستاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر شاهنامهدرآمدی کوتاه بر رنجنامۀ استادی هنرمند و یگانه29
دکتر جلیل دوستخواهاستاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر شاهنامهاشاره به یک نکته ی دستوری در گفتار و نوشتار امروزیان30
دکتر جلیل دوستخواهاستاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر شاهنامهزبان فارسی از آشوب تا سامان37
دکتر جلیل دوستخواهاستاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر شاهنامهنگرشی کوتاه به آموزش و آموزگاری در ایران باستان23.24
دکتر جلیل دوستخواهاستاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر شاهنامههمای چهرآزاد(/چهرزاد) شهریاربانوی کیانیدختر بهمن و نبیره ی اسفندیار33.34
دکتر جلیل دوستخواهاستاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر شاهنامهشعر فارسی در فرارَوَندِ
پوست انداختنی دیگر
41,42
دکتر جمشید سروشیارپژوهشگر، اصفهان شناس، عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهانشاه عبّاس ثانی، خوشنویس، نقّاش، شاعر، هنرشناس37
دکتر جمشید سروشیارپژوهشگر، اصفهان شناس، عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهانسلطان بخت: شاه بانوی فرخنده فال!38
دکتر جمشید سروشیارپژوهشگر، اصفهان شناس، عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهانعجم زنده کردم بدین پارسی آیا لفظ عجم دشنامواژه است؟39
دکتر جمشید سروشیارپژوهشگر، اصفهان شناس، عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهاناصفهان در زوال دولت صفوی43
دکتر جمشید سروشیارپژوهشگر، اصفهان شناس، عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهانحاکم اصفهان در روزگار کریم خان زندیادداش تهای تاریخ اصفهان: ) 3(44
دکتر جمشید سروشیارپژوهشگر، اصفهان شناس، عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهانجشن نوروز46
دکتر جمشید سروشیارپژوهشگر، اصفهان شناس، عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهانصلاح الدین صفدیو نقد شاهنامه فردوسیبه یاد فقید بزرگوار استاد محمد امین ریاحی23.24
دکتر جمشید سروشیارپژوهشگر، اصفهان شناس، عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهانمنار جم جم (=منارجنبان)يادداشتهاي تاريخ اصفهان (4)47,48
دکتر حبیب برجیاناز دانشگاه کلمبیا- نیویورکاز پل ورگان تا باغ وردان پرسه در چمهای زاینده رود38
دکتر حبیب برجیاناز دانشگاه کلمبیا- نیویورکاصفهان سلجوقی و آثارآن39
دکتر حسن تاجبخشنکته هایی از پزشکی در شاهنامه فردوسی23.24
دکتر حسین مسجدیعضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور اصفهانیادی از استاد ضیاءالدین امامی16
دکتر حسین مسجدیعضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور اصفهانحکّام دورۀ صامت اصفهانبخش نخست21
دکتر حسین مسجدیعضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور اصفهانحکّام دورة صامت اصفهانبخش پایانی22
دکتر حسین مسجدیعضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور اصفهانپس از بیست و چهار سال نقدیب رکتابب یا نالمفاخر29
دکتر حسین مسجدیعضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور اصفهانسكوت صرير پير خط اصفهان19.20
دکتر حسین مسجدیعضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور اصفهانتصویرپردازی در شاهنامه23.24
دکتر خدیجه نصراللهیعضو هیئت علمی دانشگاه اصفهانعللتشکیل و نتایج برداشت از صندوق ذخیره ارزی4,5
دکتر رسول بخشی دستجردیگروه اقتصاد یزدنرخ بهره و شرایط کنونی اقتصاد ایران4,5
دکتر رسول ربانیبررسی مسائل اجتماعی مناطق حاشیه نشین (مطالعه موردی محله ی عرب های ملک شهر اصفهان در سال 1382)2,3
دکتر رضا اسماعیلیجامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی و فرهنگی، قائم مقام مرکز هم اندیشی، توسعه اصفهان و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگانفر هنگيا ن و نابرابر ي اجتما عيزمينه ها و راه حل ها12
دکتر رضا اسماعیلیجامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی و فرهنگی، قائم مقام مرکز هم اندیشی، توسعه اصفهان و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگانانتخابات مجلس شورای اسلامی و رای افرینی شبکه های سنتی و نوین ارتباطی و تبلیغاتیمطالعه موردی استان اصفهان13
دکتر رضا اسماعیلیجامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی و فرهنگی، قائم مقام مرکز هم اندیشی، توسعه اصفهان و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگانروان شناسي اجتماعي سیاسي و مسایل محوري آن با تاکید بر انتخابات14
دکتر رضا اسماعیلیجامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی و فرهنگی، قائم مقام مرکز هم اندیشی، توسعه اصفهان و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگانسرمايه ی اجتماعي و اهداف سند چشم انداز توسعه ی ايران در افق 1404 هجري شمسي16
دکتر رضا اسماعیلیجامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی و فرهنگی، قائم مقام مرکز هم اندیشی، توسعه اصفهان و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگانجهانی شدن تهدید ها و فرصت های ناشی از آن4,5
دکتر زهرا آقابابایياستادیار دانشگاه پیام نورنکت های چند در داستان اسکندر و فغستان50
دکتر زهره مشاوریمصحح و پژوهشگر زبان فارسیسر خیره مپیچ در قزاگند50
دکتر ساسان سپنتااستاد دانشگاه اصفهان- نوازنده- پژوهشگر موسیقیتاج آواز ایران27
دکتر سجاد آیدنلو دکتری زبان و ادبیات فارسیاین بیت از فردوسی نیست10
دکتر سجاد آیدنلو دکتری زبان و ادبیات فارسیتاملاتی درباره ی منبع و شیوه کار فردوسی13
دکتر سجاد آیدنلو دکتری زبان و ادبیات فارسیدرفش اژدهاپیکرِ خاندان رستم21
دکتر سجاد آیدنلو دکتری زبان و ادبیات فارسیکدام شاهنامه را بخوانیممتن سخنرانی دکتر سجاد آیدنلو در همایش بزرگداشت فردوسی، اردیبهشت 139
دکتر سجاد آیدنلو دکتری زبان و ادبیات فارسیدرفش اژدهاپیکرِ خاندان رستم23.24
دکتر سعید حمیدیاندربارۀ شرح شوقشرح و تحلیل اشعار حافظ37
دکتر سعید خاقانیاستادیار دانشگاه شاهرودفرهنگ به مثابه فرایند32
دکتر سعید خاقانیاستادیار دانشگاه شاهرودجهان های موازی36
دکتر سعید خاقانیاستادیار دانشگاه شاهرودحوزۀ عمومی تخصصی37
دکتر سعید خاقانیاستادیار دانشگاه شاهرودزبان و اندیشه39
دکتر سعید خاقانیاستادیار دانشگاه شاهرودبوروکراسی علم و شبه دانش45
دکتر سعید خاقانیاستادیار دانشگاه شاهرودفردیت در نظام ساختاری33.34
دکتر سعید شفیعیونعضو هیأت علمی دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهاننگاهی به صد سال عشق مجازی41,42
دکتر سلمان ساکتاستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهدوظیفۀ ادبیاتدر اندیشه و عمل ابوالحسن نجفی40
دکتر سیّد حسین رضوی بُرقَعیمصحّح و پژوهشگر متون طبّی کهنب یستونی سپاهان، پساگورسپاریِ جمشید سروشیار46
دکتر سید ابراهیم میر شاه جعفریعضو هیئت علمی دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهانشادی پژوهی از گذشته تا حال4,5
دکتر سید حسن اسلاميدرس هایی از اخلاق علوی برای زیستن در جهان معاصر30
دکتر سید محمدرضا ابن الرسول استادیار دانشگاه اصفهان، استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهاناعتدال مذهبی اصفهان در قرن هفتم هجری29
دکتر سید محمدرضا ابن الرسول استادیار دانشگاه اصفهان، استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهانگا مهای نخست در ترجمۀمنظوم شاهنامه به زبان عربی31
دکتر سید محمدرضا ابن الرسول استادیار دانشگاه اصفهان، استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهاندر سوک جمشید46
دکتر سید محمدرضا ابن الرسول استادیار دانشگاه اصفهان، استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهانبر خوانِ شاهنامه / 2بازخوانیِ نقادانة گزارشهای شاهنامه: پادشاهی نوذر بخش دوم49
دکتر سید محمدرضا ابن الرسول استادیار دانشگاه اصفهان، استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهانبر خوانِ شاهنامه بازخوانیِ نقادانة گزارشهای شاهنامه: پادشاهی نوذر بخش چهارم51
دکتر سید محمدرضا ابن الرسول استادیار دانشگاه اصفهان، استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهانبرخوان شاهنامه/1بازخواني نقادانۀ گزارش های شاهنامه: پادشاهی نوذر ـ بخش نخست47,48
دکتر سید محمدعلی ایازیپژوهشگر حوزه دینافول و انحطاط تمد نها از دیدگاه امام علی(ع)36
دکتر سید مهدی زرقانیاستاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهدعلوم انسانی مستعره تکنوکرات ها39
دکتر سیداحمد احمدیدانشیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهانخشونت علیه زنان و همسرآزاری، علل و پیامدها13
دکتر سيد حسين رضوي برقعيمصحح و پژوهشگر متون طبي کهننقدی گذرا بر خفي علائي47,48
دکتر شهره معرفتاستادیار پژوهشی فرهنگستان زبان و ادب فارسیچغانه، چفاله، چقاله، جقاله، جفالهبحثی در صورت صحیح و معنای یک واژه در فرهن گها و متون فارسی50
دکتر ضیاء موحداستاد فلسفه و منطق، نویسنده و شاعرحالات و مقامات ابوالحسن نجفی40
دکتر عباس کرمانیدرفش در شاهنامه23.24
دکتر عبدالحسین ساسانعضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهاننهادهای خردگستری (قسمت دوم)10
دکتر عبدالحسین ساسانعضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهانمرزهای خردگرایی اقتصادی با خودپرستی12
دکتر عبدالحسین ساسانعضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهانخرد سازمانی یا دانش مدیریت معکوس13
دکتر عبدالحسین ساسانعضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهانگفتاری در باب انسان طبیعییا موجوداتی که به دان شهای اجتماعی نیازی نداشتند21
دکتر عبدالحسین ساسانعضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهانسرشت و خوی انسان طبیعی26
دکتر عبدالحسین ساسانعضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهانعقل مُوروثی31
دکتر عبدالحسین ساسانعضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهانیک موسسه مالی و اعتباری قابل ستایشداستان موفقیتهای شگفت انگیز بانک گرامین در بنگلادش32
دکتر عبدالحسین ساسانعضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهانهزین هها و هوده های دموکراسیآیا دموکراسی صرفاً برای خواصّ سودمند است یا عوام نیز از آن بهر همند م یشوند؟36
دکتر عبدالحسین ساسانعضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهانرازگشایی از ثروت و رابطۀ آن با نهادهای اجتماعی37
دکتر عبدالحسین ساسانعضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهاننهادهای اجتماعی به منزله خزاین پایدار ثروت38
دکتر عبدالحسین ساسانعضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهاننهادهای اجتماعی43
دکتر عبدالحسین ساسانعضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهانتکامل نهادهای اجتماعی در میان انسا نهای نخستین44
دکتر عبدالحسین ساسانعضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهانواژ هها » به منزلۀ «مادرنهاد »ها45
دکتر عبدالحسین ساسانعضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهانخط در جایگاه یک نهاد سرنوشت ساز49
دکتر عبدالحسین ساسانعضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهانایستایی و پویایی خط50
دکتر عبدالحسین ساسانگروه اقتصاد دانشگاه اصفهانخردمندی به منزله سنگپایه ی اقتصاد2,3
دکتر عبدالحسین ساسانعضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهانعوام یعنی چه؟ خواص یعنی چه؟33.34
دکتر عبدالحسین ساسانعضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهانانتخابات 1384 شناسایی فیل سیاست با حس بساوایی اقتصاد4,5
دکتر عبدالحسین ساسانعضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهانگذشته، اکنون، آینده41,42
دکتر عبدالحسین ساسانعضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهاننهادهای خردگستری8,9
دکتر عبدالمهدی رجاییپژوهشگر تاریخ معاصر و اصفهان پژوهمثلث قحطی، ناامنی و بیماری در اصفهان پس از جنگ جهانی اول43
دکتر عبدالمهدی رجاییپژوهشگر تاریخ معاصر و اصفهان پژوهصنعت گردشگری در اصفهان45
دکتر عطاء الله مهاجرانیعضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرساصفهان11
دکتر علی اکبر توسلیپزشک متخصص قلب و ادیب صاحبدلآن خانۀ کوچک و ساده31
دکتر علی رضا نبی لودانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قمتقابل عنصر فردیت در شعرسنتی و معاصر29
دکتر علی رواقیباردیگر، شاهنامه را چگونه باید خواند23.24
دکتر علی زارعاقتصاددان و پژوهشگرحکمرانی خوب50
دکتر علی زارعاقتصاددان و پژوهشگرچرا ملت ها شکست می خورند47,48
دکتر علی شاپورانالگوی نگارگری متقدم شاهنامهدرج شده در «مسائلی در نسبت بین متن و نگاره »49
دکتر علی مطیفی فرددکترای برنامه ریزی شهریتاریخ آینده، قرن بیس تویکم و پیامدهای غیرمنتظره39
دکتر علی میرانصاریعضو شورای عالی علمی مرکز دایر ةالمعارف بزرگ اسلامی و مدیر بخش ادبیات دانشنامۀ ایرانروستای کاغذی به یاد استاد ایرا نمَدار، ایرج افشار 143
دکتر علی میرانصاریعضو شورای عالی علمی مرکز دایر ةالمعارف بزرگ اسلامی و مدیر بخش ادبیات دانشنامۀ ایرانزمزم ههایی از مثنوی در روستایی دوردست در بریتانیا49
دکتر علیرضا زرینپژوهشگر و استاد دانشگاه در حوزۀ ادبیات تطبیقی در امریکاردّ پایی در غبارگف توگو با دکتر محمدرضا صابری توکلی41,42
دکتر فرحناز وطنخواهعضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی خمین یشهردرس آموخته هایی از استاد50
دکتر فرزاد قائمیسخن گستران بی کران بوده اندفردوسی و دیگر پدیدآورندگان شاهنامه در عصر اسلامی23.24
دکتر فریدون اللهیاریاستادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهاننقد و تحلیلی بر ارزش های اتنوگرافیکی، تاریخی و سینمایی فیلم مستند علف26
دکتر فریدون اللهیاریاستادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهاننقد و تحلیلی بر ارز شهای قوم شناسی، تاریخی و سینمایی فیلم مستند علف 1925 میلادی / 1304 خورشیدی29
دکتر فضل الله ضیاییآخرين خطيادى از استاد نصرالله معين19.20
دکتر قدرت الله نوروزیمدرس دانشگاه اصفهانکمبود آب در حوضه زاینده از دیدگاه حقوق و قوانین32
دکتر کتایون مزداپورشالوده اساطیری شاهنامه23.24
دکتر گلپر نصرياستاديار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه يزد آنکه پاکیزه رَوَد گر بنشیند خاموش...نظری به زندگی غلامرضا طاهر و گذری بر تصحیح قانون ادب بخش نخست44
دکتر گلپر نصرياستاديار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه يزد چند نکته از متون فارسی50
دکتر گلپر نصرياستاديار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه يزد موزة هرکس به قدر پای اوست يادداشتهايي در حاشيه خفي علائي47,48
دکتر لاله معرفتپژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتصحیح و توضیح ابیاتی از دیوان ناصرخسروبرگرفته از کلاس استاد جمشید مظاهری50
دکتر مجتبی شاهنوشیعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اصفهان خوراسگانجامعه و ادبیات آراء و نظریه ها32
دکتر مجدالدين کیوانی مترجم و عضو شورای علمی دايرة المعارف بزرگ اسلامیمترجم و عضو شورای علمی دایرةالمعارف بزرگ اسلامیابوالحسن نجفی هم رفت40
دکتر مجدالدين کیوانی مترجم و عضو شورای علمی دايرة المعارف بزرگ اسلامیپایان غمبار عمر پنجاه و چهار سالۀ بر گنیسی ( 89 - 1335 )یاد آر ز شمع مرده یاد آر44
دکتر مجدالدين کیوانی مترجم و عضو شورای علمی دايرة المعارف بزرگ اسلامیهنر برای هنر، هنر برای مردم، هنر برای پول45
دکتر مجدالدين کیوانی مترجم و عضو شورای علمی دايرة المعارف بزرگ اسلامیپندنامک مجدی51
دکتر مجدالدين کیوانی مترجم و عضو شورای علمی دايرة المعارف بزرگ اسلامیاستاد حسین خطیبی، مرد علم و عمل31 تیر 1295 ، تهران 31 شهریور 1380 ، تهران41,42
دکتر مجدالدين کیوانی مترجم و عضو شورای علمی دايرة المعارف بزرگ اسلامیصادق عاشق، عاشق صادقِيادی از استاد صادق کیا، نماد میهن دوستی و عشق به زبانها و فرهنگهای ايران زمین
47,48
دکتر مجید پویانعضو هیئت علمی دانشکده ادبیات دانشگاه یزدملودی شب32
دکتر محسن رنانیعضو هیات علمی دانشگاه اصفهانعقلانیت ایرانی و موانع توسعه اقتصادی11
دکتر محسن رنانیعضو هیات علمی دانشگاه اصفهاننهاد جایگزین سنت، مکمل دولت و بازار2,3
دکتر محسن رنانيدانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهاننقش سرمایه اجتماعی در توسعه اقتصادی10
دکتر محسن رنانيدانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهانبازگشت به سقراط 1 سرمایه ی اجتماعي ابزار تولید سعادت14
دکتر محسن رنانيدانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهاناقتصاد عیدچگونه عید را در زندگی خود تکثیر کنیم؟21
دکتر محسن رنانيدانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهانفطر و قربانالگوهای تولید عید مؤمنانه22
دکتر محسن رنانيدانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهانفردوسیآفرینشگر سرمای ههای نمادین سخنی در باب نقش سرمای ههای نمادین در توسعه25
دکتر محسن رنانيدانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهانزیست انسانی در دنیای بحرانی26
دکتر محسن رنانيدانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهانتوانمندسازی زنان نقطۀ آغازین فرایند توسعه28
دکتر محسن رنانيدانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهانمعرفی کتاب
اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران: درآمدی بر عبور تمد نها
28
دکتر محسن رنانيدانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهانسرمای ههای نمادین گرانیگاه توسعه29
دکتر محسن رنانيدانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهانموانع نرم توسعه در جمهوری اسلامی ایراننگاهی به محصول س یسال سیاس تورزی در ایران30
دکتر محسن رنانيدانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهاناخلاق و اقتصاد: بالها ی توسعه31
دکتر محسن رنانيدانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهانتوسععه یعنی شهری با تندیس شاطر رمضانویژه نامه شاطر رمضان بخش دوم32
دکتر محسن رنانيدانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهاناقتصاد سیاسی واردات36
دکتر محسن رنانيدانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهانکلای توسعه یعنی کلاس نقاشی38
دکتر محسن رنانيدانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهاناسیدپاشی به چهره اقتصاد ایران39
دکتر محسن رنانيدانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهاننظم شکن در شکنضرورت گذار از خشونت به گف توگو تا انتخابات 96 با مروری بر دستاورد فکری سه هزار سال جست وجوی سعادت تا کشف توسعه40
دکتر محسن رنانيدانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهانتوسعه یعنی گذار از آبروداری به رواداری44
دکتر محسن رنانيدانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهانمرگ مدرسه: گذار از آموزش کلاسی به آموزش سیناپسی51
دکتر محسن رنانيدانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهانجراحى اقتصاد در اغما !نقدى بر طرح هدفمند سازى يارانه ها19,20
دکتر محسن رنانيدانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهانزننده رود سرمایه نمادین توسعه اصفهانبی زنده رود اصفهان زنده نخواهد بود33.34
دکتر محسن رنانيدانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهانتوسعه یعنی پرورش نخبگان معمولیآسی بشناسی نخبگی در ایران41,42
دکتر محسن رنانيدانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهانزبان به مثابه توسعهگفتاري درباره انسان،حيواني با مهارت گفت و گو47,48
دکتر محسن محمدی فشارکیدلیر و جوان سر به گفتار پیر23.24
دکتر محمد جعفر یاحقیعضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهدشیر آهنکوه، شاعری از ای نگونه که بامداد بودکارنامۀ شاعری شاملو45
دکتر محمد جعفر یاحقیعضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهددو رهاورد از دو شهر اروپایی49
دکتر محمد جعفر یاحقیعضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهدبه فردوسی گر قنیم و به فردوسی دادیم23.24
دکتر محمد حکیم آذراستاد دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرددر تنگ صیاد39
دکتر محمد خالقیدانشیار گروه عربی دانشگاه اصفهان و دبیر کارگروه علمی فناوری ستاد نکوداشت اصفهان8,9
دکتر محمد رضا عابدیعضو هیئت علمی دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهانشادی پژوهی از گذشته تا حال4,5
دکتر محمد رضا نصر اصفهانیعضو هیئت علمی دانشگاه اصفهانتاملی در فلسفه ی زندگی و زمان بیگانه اثر آلبرکامو 10
دکتر محمد رضا نصر اصفهانیعضو هیئت علمی دانشگاه اصفهانتأملي در انديشه و آثار هِرمان هِسه و نقد داستان آگوستوس12
دکتر محمد رضا نصر اصفهانیعضو هیئت علمی دانشگاه اصفهاناندیشه ی اگزوپری و تحلیل شازده کوچولو14
دکتر محمد فشارکیاستاد زبان و ادبیات فارسیمعمای وزن40
دکتر محمد فشارکیاستاد زبان و ادبیات فارسیالشاهنامه23.24
دکتر محمدجعفر یاحقّیدانشگاه فردوسی مشهدنیما و الیوت43
دکتر محمدجعفر یاحقّیدانشگاه فردوسی مشهدمدارا خرد را برادر بود44
دکتر محمدرضا توکلی صابری مترجم و منتقدکه نترین نسخۀ سفرنامه ناصرخسرو45
دکتر محمدرضا توکلی صابری مترجم و منتقدفرديد و فرديدياتقسمت اول49
دکتر محمدرضا توکلی صابری مترجم و منتقدفرديد و فرديدياتقسمت دوم50
دکتر محمدرضا توکلی صابری مترجم و منتقدراز جنايت شيخ مصلح الدين سعدى شيرازى51
دکتر محمدرضا توکلی صابری مترجم و منتقدیك ملت، یك زبان47,48
دکتر محمدرضا راشد محصلپهلوانان در پاسداری از آیین فرزانگان23.24
دکتر محمدرضا ضیاءپژوهشگر زبان و ادبیات فارسیدربارۀ شرح شوقشرح و تحلیل اشعار حافظ37
دکتر محمدرضا ضیاء پژوهشگر زبان و ادبیات فارسیتبیین هنر و شخصیت تاج اصفهانی27
دکتر محمدرضا ضیاء پژوهشگر زبان و ادبیات فارسیچه بلایی بر سر آرشیوهای موسیقی می آید؟31
دکتر محمدرضا ضیاء پژوهشگر زبان و ادبیات فارسیدر حاشیه شرح شوق38
دکتر محمدرضا ضیاء پژوهشگر زبان و ادبیات فارسیبرای خلیل که در بهار رفت ...40
دکتر محمدرضا ضیاء پژوهشگر زبان و ادبیات فارسیدر حاشیۀ شرح شوققسمت سوم43
دکتر محمدرضا ضیاء پژوهشگر زبان و ادبیات فارسیدر حاشیۀ شرح شوققسمت ششم45
دکتر محمدرضا ضیاء پژوهشگر زبان و ادبیات فارسیدر حاشیۀ شرح شوققسمت پنجم44
دکتر محمدرضا ضیاء پژوهشگر زبان و ادبیات فارسیخشک آن دست که برکند به بیداد تو را50
دکتر محمدرضا ضیاء پژوهشگر زبان و ادبیات فارسیدر حاشیۀ شرح شوققسمت سوم41,42
دکتر محمدرضا ضیاء پژوهشگر زبان و ادبیات فارسیدر حاشیۀ شرح شوق (قسمت هفتم)47,48
دکتر محمدرضا مصاحبیعضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اصفهان گروه روا نشناسی«کی مرگی » یا اوتانازیپایان کار کیخسرو در شاهنامه45
دکتر محمود امیدسالارپژوهشگر و مصحح شاهنامهاز مصر باستان تا شاهنامه لزوم احتیاط در مطالعات تطبیقی36
دکتر محمود امیدسالارپژوهشگر و مصحح شاهنامهآیا فردوسی زبان فارسی را زنده نگاه داشت؟برگرفته از متن سخنرانی در هفدهمین همایش بزرگداشت فردوسی38
دکتر محمود امیدسالارپژوهشگر و مصحح شاهنامهبرخی ملاحظات تاریخی در باب آمریکا و گزینه های روی میز کذایی آمریکا44
دکتر محمود امیدسالارپژوهشگر و مصحح شاهنامهملاحظاتی در بارۀ مصراع «بکفت اندر احسنتشان زهر هام »44
دکتر محمود امیدسالارپژوهشگر و مصحح شاهنامهحقیقت و افسانه دربارۀ فردوسیترجمۀ دکتر مصطفی حسینی51
دکتر محمود امیدسالارپژوهشگر و مصحح شاهنامهتشیع، میخوارگی، و خودنکوهی فردوسی23.24
دکتر محمود امیدسالارپژوهشگر و مصحح شاهنامهدر رثای دکتر همایون شیدنیا41,42
دکتر محمود براتیعضو هیات علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهانمولانا و متناقض نمایی14
دکتر محمود براتیعضو هیات علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهانمقاومت ادبیات در قرن هشتم8,9
دکتر محمود جلالیاستادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهانسازمان تجارت جهانی و مساله ی الحاق ایران10
دکتر محمود جلالیاستادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهانخشونت خانگی11
دکتر محمود جلالیاستادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهاننگاهی به تغییرات جدید در قانون چک ایران8,9
دکتر محمود فتوحی رودمعجنیعضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسیضیافت اجتماعی عشق دربزم های وقوعی عهد شاه طهماسب36
دکتر محمود فتوحی رودمعجنیعضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسیتعامل مولانا جلا لالدین بلخی با نهادهای قدرت و سیاست در قونیه37
دکتر محمود فتوحی رودمعجنیعضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسیاعترافات دانشگاهیمجموعۀ چهار یادداشت انتقادی به وضعیت دانشگاههای امروز39
دکتر محمود فتوحی رودمعجنیعضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسیاعترافات دانشگاهیمجموعۀ چهار یادداشت انتقادی به وضعیت دانشگاههای امروز ) 240
دکتر محمود فتوحی رودمعجنیعضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسیفرهنگاندن یا فرهنگیدن؟سخنی اندر چالشهای فرهنگی33.34
دکتر محمود فتوحی رودمعجنیعضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسیقیصر امی نپور و گرفتاری در تناقض «سنتِ نوآوری »41,42
دکتر محمود ندیمی هرندیاستادیار دانشگاه پیام نور22رباعی در مجموعۀ برلین50
دکتر مرتضی رشیدیاستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آبادناگهان مثلِ عشق!نگاهی به غز لهای جواد زهتاب44
دکتر مریم جلالیاقتباس محتوایی و بازنویسی از شاهنامه در ادبیات کودک و نوجوان23.24
دکتر مصطفی عماد زادهعضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهانتحولات جمعیتی و رشد اقصادی (قسمت اول)1
دکتر مصطفی عماد زادهعضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهانتحولات جمعیتی و رشد اقصادی (قسمت دوم)2,3
دکتر مصطفی عمادزادهدکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهاننقش یارانه ها در آموزش عالی10
دکتر مصطفی عمادزادهدکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهانتامین مالی آموزش عالی توسط بخش خصوصی13
دکتر مصطفی عمادزادهدکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهانچگونگی انداز هگيري سرمايه ی انساني16
دکتر مصطفی عمادزادهدکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهاناثر آموزش زنان بر باروری4,5
دکتر مهدی حیدریاستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزدزبان علمتأمّلی در رویکرد نویسندة «زبان شعر در نثر صوفیه » نسبت به مکتب اب نعربی50
دکتر مهدی فیروزیان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران چو نیلوفر شکفتم در هوایتگزارشی از پشت پردۀ هنر تران هسرایی قیصر امی نپور43
دکتر مهدی فیروزیان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران شد خزان گلشن آشنایییادی از رهی معیری و نگاهی به ترانۀ خزان عشق45
دکتر مهدی فیروزیان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران لعلِ دل41,42
دکتر مهدی فیروزیان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در آرزوی لعل شدن47,48
دکتر مهدی مهریزی استاد دانشگاه، پژوهشگر و نویسنده تحلیل سیر نزول آیات قرآن دربارۀ زن47,48
دکتر مهدی نوریاناستاد دانشکده ادبیات و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهانکهن ترین نسخه ی مثنوی10
دکتر مهدی نوریانعضو هیات علمی دانشگاه اصفهانتاج هد هد11
دکتر مهدی نوریاناستاد دانشکده ادبیات و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهانشرح بیتی از حافظ21
دکتر مهدی نوریاناستاد دانشکده ادبیات و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهانزاهدایمن مشو از بازی که ره از صومعه تا دیر مغان این همه نیست22
دکتر مهدی نوریاناستاد دانشکده ادبیات و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهانسراپرده، خیمه و خرگاه نیست23.24
دکتر نصرالله پورجوادیعضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسیابتدای تصوّف در اصفهان و پیوند آن با زبان پارسی36
دکتر نصرالله پورجوادیعضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسیسه یادداشت38
دکتر نصرالله پورجوادیعضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسیجمعیت خاطر و راحت جان39
دکتر نصرالله پورجوادیعضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسینقش فرهنگی خاندا نها در جامعة قدیم45
دکتر نصرالله پورجوادیعضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسیداغ بندگی و داغ عشقشرح یای از رموز عرفانی در دیوان حافظ33.34
دکتر نعمت الله اکبریعضو هیئت علمی دانشگاه اصفهانبررسی عوامل موثر بر، تقاضای اجتماعی آموزش عالی11
دکتر نعمت الله اکبریدانشيار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان ، کارشناس ارشد توسعه و برنامه ریزیتجربة كشورها در هدفمندسازی یارانهسیاس تها، راهکارها و پیامدها25
دکتر نعمت الله اکبریدانشيار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان ، آسيب شناسي و تحليل منابع درآمدي شهرداري هامطالعه ى موردي شهر اصفهان19.20
دکتر نعمت الله اکبریدانشيار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان ، کارشناس ارشد توسعه و برنامه ریزیبررسی وضعیت صادرات کشاورزی در استان اصفهان و مقایسه آن با کل کشورهای منطقه و جهان8,9
دکتر نغمه دادور دانش آموختۀ زبان و ادبیات فارسینقش جهان، طنین کاشی آبی یا لاجوردی دریای چین13
دکتر نغمه دادور دانش آموختۀ زبان و ادبیات فارسیدر کوچه سارِ نِیگزارشی از مصاحبه با استاد سیدحسن کسایی16
دکتر نغمه دادور دانش آموختۀ زبان و ادبیات فارسیدرآمدی بر کرامت در آثار صوفیه21
دکتر نغمه دادور دانش آموختۀ زبان و ادبیات فارسیم، تو، او و نسلی بی ترانه فردا27
دکتر نغمه دادور دانش آموختۀ زبان و ادبیات فارسیشاهنامه و قابلیت گفت و گو با تاریخ30
دکتر نغمه دادور دانش آموختۀ زبان و ادبیات فارسینقطه ای بود و سپس هیچ نبودنگاهی به کتاب اشعار پرویز ناتل خاتلری و حواشی آن38
دکتر نغمه دادور دانش آموختۀ زبان و ادبیات فارسیشاهنامه در ایران مدرنبررسی نقش و جایگاه شاهنامه در دورۀ پهلوی اول43
دکتر نغمه دادور دانش آموختۀ زبان و ادبیات فارسیییلاق در ایرانِ دیروز44
دکتر نغمه دادور دانش آموختۀ زبان و ادبیات فارسیپرسه در باغ اپیکور50
دکتر نغمه دادور دانش آموختۀ زبان و ادبیات فارسیچرا ادبیات؟پیشکش به پژوهشگران بی ادعای زبان و ادبیات فارسی33.34
دکتر نغمه دادور دانش آموختۀ زبان و ادبیات فارسیدر بنیاد شاهنامه چه می گذشتگفت وگو با دکتر علی رواقی47,48
دکتر وحید قاسمیعضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهانفاصله میان هنجارهای رسمی و غیر رسمی موسیقایی در بین جوانان اصفهان1
دکتر وحید قاسمیعضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهانبازتاب رویکرد کلان سیاسی در صنعت گردشگری ایران11
دکتر وحید قاسمیعضو هيأت علمى دانشگاه اصفهانشعاع كوتاه اعتماد در روابط اجتماعى؛ضرورت بازنگرى در سياست هاى فرهنگى و اجتماعى19.20
دکتر هادی خانیکیفشردگی زمان، اختلاط فضا و در هم تنیدگی مکان11
دكتر سيد محسن دوازده اماميعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهانخلیج فارس یا عربیبررسي ي ك جغرافيا در پيشين هي تاريخي و سياسي12
دكتر سيد محسن دوازده اماميعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهاناز "به کام" تا "ناکام" در "دنیای دات کام"40
دكتر سيد محسن دوازده اماميعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهانسب كسرى دينىبررسى يك نگاه خشون تآميز از دين در گذر تاريخى19.20
دكتر فریدون وحیدادر سوگ استاد مهریار25
دكتر محمد سیاسیشاعر و نویسندهاستاد مهریار چهره همیشه ماندگار25
دكتر مسيح بهراميانعضو هيأت علمى دانشگاه آزاد نجف آبادنوعى ايهام در سخن حافظ19.20
رضا ضیاءانتخاب روحانی و مثل "سروته یک کرباس"29
رضا موسوی طبری شاعر و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسیخلاصۀ اندرزهای جناب آقای فروغی در کانون بانوان49
رضا موسوی طبری شاعر و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسیواکاوی یک سند نامۀ علی سامی به رومن گریشمن47,48
رضا مهیمنکارگردان و مدرس سینماچهارباغ خاطرۀ جمعی مردم ما35
رضا مهیمنکارگردان و مدرس سینماپرَهیبی در انتهای کوچه50
رضوان محمدشریفیدانشجوی کارشناسی ارشد، زبان وادبیات فارسی، دانشگاه اصفهانشخصیت پردازی زن در آثارمحمود دولت آبادی28
زاون قوكاسياننويسنده، پژوهشگر سينمااز نگاه یک سینماگر گزارشی از جشنواره فیلم کوتاه » حسنات «28
زاون قوكاسياننويسنده، پژوهشگر سينمازندگى همچنان ادامه دارديادى از استاد حسين مهيارى19.20
زهرا عابديدانشجوی دکتری جامعه شناسی، کارشناس ارشد مطالعات زنانمشکلات زنان شاغل در ايران28
زهرا عابديدانشجوی دکتری جامعه شناسی، کارشناس ارشد مطالعات زنانسیمای زن در آثار سیمین دانشور33.34
زینب چوقادیدانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهانتحلیل نمادها در نخستین سدۀ پادشاهی در شاهنامۀ فردوسی28
سارا روحانیداستان عروس دایی30
ساسان طهماسبیدانشجوی دکترای تاریخانحطاط شهر اصفهان در دوره قاجار2,3
ساناز خدریدانشجوی کارشناسی ارشد، گرایش ایران اسلامی، دانشگاه اصفهاننقد و تحلیلی بر ارزش های اتنوگرافیکی، تاریخی و سینمایی فیلم مستند علف26
ساناز خدریدانشجوی کارشناسی ارشد، گرایش ایران اسلامی، دانشگاه اصفهاننقد و تحلیلی بر ارز شهای قوم شناسی، تاریخی و سینمایی فیلم مستند علف 1925 میلادی / 1304 خورشیدی29
سحر مهندس ثمینبوی خاک، بوی گورستان33.34
سعید بیابانکی، زیبا اشراقی، مرتضی کاخی و...دلی سربلند و سری سر به زیریادی و بدرودی با قیصر اهل قلم13
سمیه سمساریلرشما به من بدهکارید آقای بیگدلی!ویژه نامه زنده یاد احمد بیگدلی33.34
سها صراّفكارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعىنقش ارتباطات غير كلامى در قصه گويى19.20
سیاوش گلشیریکارشناس ارشد ادبیات فارسي، نویسندهگلدان كوچک شمعدانی ما25
سیاوش گلشیریکارشناس ارشد ادبیات فارسي، نویسندههمیشه پیش از آنکه فکر کنی اتفاق می افتد31
سید ابوالحسن مختابادپژوهشگر موسیقینماینده مکتب اصفهان چه کسی استبحثي در شیوۀ مکتب آوازي اصفه ان27
سید اکبر نوری زمان آبادیسخن آغاز1
سید حسین رضوي برقعيپروازي فراسويِ ابرهابه یاد کاظم بر گنِیسي22
سید عباس سجادیترانه سرا - پژوهشگر موسيقیتاج آواز در آواز تاج27
سید علیرضا میرعلی نقیپژوهشگر موسيقیدر ستایش یک ذات شریفبه یاد استاد جلال تاج اصفهانی27
سید محمد هادی حسینیدلیر و جوان سر به گفتار پیر23.24
سید محمود حسینیمرگ زنده رود از پایاب تا سراب30
سید مسعود پاک نژادمدرس ادبیات فارسیعنصري بلخي، از ب يهويتي ديروز تا هويت امروز50
سیما طاهر کردفصل برگریزانویژه نامه زنده یاد احمد بیگدلی33.34
شهاب رويانیان دانش آموختۀ منابع طبیعی و پژوهشگر ادبیات گونه شناسی صنوبر در شعر فارسی47,48
شهرام ناظریخواننده و موسیقیدانتحولات آواز ایران27
شهرام ناظریخواننده و موسیقیدانمهمترین محفلی که در آن حضور داشتمشاطر رمضان ابوطالبی از زبان استاد شهرام ناظری31
شیرین دانشگرکارشناس علوم اجتماعیبازتاب رویکرد کلان سیاسی در صنعت گردشگری ایران11
عاطفه طهماسبی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران مادر، از دریچ های دیگر به بهانۀ زادروز سعدی سینمای ایران؛ علی حاتمی49
عاطفه طهماسبی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران نارسیده ترنج 47,48
عاطفه طیهشاعر و پژوهشگر ادبیاتای روزگار روی خوشت را نشان بده41,42
عباس کیقبادیشاعر و منتقد ادبیاین هنوز از نتایج سحر استنگاهی به شعر استاد محمدعلی دادور (فرهاد)51
عبدالمهدی رجاییفهرست روزنامه های اصفهان در دومین بهار مطبوعاتی1
علی احمدیکارشناس مسائل اقتصادینگاهی به بازار مسکن در ایران51
علی اکبر احمدی دارانیدانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان» سه گانی «ادب و شرم، سود و سرمایه، نام و ننگ46
علی آمحمدیکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیسیری در آثار و احوال سروش اصفهانی11
علی رضا آدینه فردردی است غیر مردنویژه نامه زنده یاد احمد بیگدلی33.34
علی فاطمیبرگریزان بود دل کاتبویژه نامه زنده یاد احمد بیگدلی33.34
علی مزروعیکارشناس مسایل اقتصادی و اجتماعیارزیابی عملکرد اقتصاد ایران در سال 138410
علی مزروعیرابطه نقدینگی تورم و گرانی11
علی مزروعیکارشناس مسایل اقتصادی و اجتماعیسرمایه ی
اجتماعی و
توسعه ی
انسانی
12
علی مزروعیکارشناس مسایل اقتصادی و اجتماعیارزیابی عملکرد اقتصاد دولت نهم در سال 138513
علی مزروعیکارشناس مسایل اقتصادی و اجتماعیچشم انداز زندگی14
علی مزروعیکارشناس مسایل اقتصادی و اجتماعیاقتصاد نهادگراي جديدمعرفی کتاب "بازار یا نابازار؟" نوشته ی دکتر محسن رنانی16
علیرضا ارواحیپژوهشگر مباحث نظری هنرنیم نگاهی کانتی به زیبای یشناسی فیلم های جشنواره حسنات28
علیرضا بدیعشاعر و تران هسراهمۀ شاخ صهای جوان غزل نئوکلاسیک44
علیرضا صادقیانکارشناس ارشد مدیریت صنعتيكودكان و آرزوهاي شغلي25
غزل دادورداستان نویسنقش39
فاطمه زهتاب دانشجوی دکتری پژوهش هنرنوآوری در مضامین فرش اصفهان؛ نگاهی به قال یهای حقیقی مهیاری30
فاطمه سالارونداز عطرها، از رنگ ها، از هر چه می بینم47,48
فاطمه سمیعیکارشناس ارشد روانشناسی عمومیخشونت علیه زنان و همسرآزاری، علل و پیامدها13
فاطمه سمیعيدانشجوي دکتري مشاوره مسیر شغليكودكان و آرزوهاي شغلي25
فاطمه ظفرنژادکارشناس محیط زیستپیامدهای زیست محیطی مدیریت کلان آب در ایران28
فرزاد ضیائی حبیب آبادیپژوهشگر متون کهن فارسیزبانِ حال" بهْ از من
همی کند تقریر
37
فرزانه شرف الدینکارشناس ارشد مدیریت دولتی(CRM) مدیریت ارتباط با مشتری25
فرهاد طاهریدانشنام هنگار و پژوهشگر تاریخ معاصر ایرانلوطیِ دانشکدهبه یاد دوستی )درگذشت: 15 مرداد 1391 ( که یادش ازخاطر هها نخواهد رفت39
فرهاد طاهریدانشنام هنگار و پژوهشگر تاریخ معاصر ایرانشیفته ای در کمند اعتدالبه یاد استاد ابوالحسن نجفی (جف 1308 - تهران جمعه 2 بهمن 140
فرهاد طاهریدانشنام هنگار و پژوهشگر تاریخ معاصر ایرانخاطراتی از استاد نجفی به نقل از یادداشت های روزانه ام40
فرهاد طاهریدانشنام هنگار و پژوهشگر تاریخ معاصر ایرانروزهای دیار روزها51
فرهاد طاهریدانشنام هنگار و پژوهشگر تاریخ معاصر ایرانخزانِ نیمۀ جهان)به یاد مادرم و به یاد همۀ مادران، آن نخستین همسفران زندگانی41,42
فرهاد ودادماهی و مرغ، میدان جنگ میان خاقان چین و میتالیان23.24
فرید دهقانیکارشناس ارشد اقتصاد، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیهدفمندسازی یارانه ها در تئوری، سیاست گذاری و اجرا22
فریدون خسروینویسنده و کارگردانمرد ناتمامویژه نامه زنده یاد احمد بیگدلی33.34
فریدون مجلسیپژوهشگر و مترجمآیا جنبش مشروطه ی ایران شکست خورد؟*16
فریناز زرین مکانسری بود نامی ز نام آورانیادی از دكتر محمّد شفیعی25
کامران ربیعیبررسی مسائل اجتماعی مناطق حاشیه نشین (مطالعه موردی محله ی عرب های ملک شهر اصفهان در سال 1382)2,3
کاوه اختری پوردانش آموختۀ زبان و ادبیات فارسیخاطر های از استاد جمشید مظاهری (سروشیار)46
کیانا احمدیبچه ها هدایت نم یخوانند44
گلپر نصریدانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسیزاهدایمن مشو از بازی که ره از صومعه تا دیر مغان این همه نیست22
لطف الله ضیایی کارشناس و پژوهشگر حوزۀ آب، عضو کمیتۀ آب اتاق بازرگانی اصفهانبحران آب در حوضۀ زاینده رود؛ مؤلفه ها و راهکارها31
لطف الله ضیایی کارشناس و پژوهشگر حوزۀ آب، عضو کمیتۀ آب اتاق بازرگانی اصفهانبحران زیست محیطی تالاب گاوخونیمروری بر سخنان آقای دکتر عیسی کلانتری در همایش اجتماعی تالاب گاوخونی36
لطف الله ضیایی کارشناس و پژوهشگر حوزۀ آب، عضو کمیتۀ آب اتاق بازرگانی اصفهاننقدی بر سیاست های کلان در حوزه آب کشاورزی کشورآیا ایران هفت هزار ساله تا 20 سال دیگر نابود می شود؟40
لطف الله ضیایی کارشناس و پژوهشگر حوزۀ آب، عضو کمیتۀ آب اتاق بازرگانی اصفهانبحران آب در حوضة زايند هرودمؤلف هها و راهكارها41,42
لطف الله ضیایی کارشناس و پژوهشگر حوزۀ آب، عضو کمیتۀ آب اتاق بازرگانی اصفهاننقدی بر برنامه ها و سیاستهای کلان کشور در زمینۀ کشاورزی، آب و محیط زیست47,48
لیلا میرباقریداستان نویسطاعون37
لیلی کساییفرزند استاد حسن کساییبا او و بی او28
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیگزینش کارگزاران از نگاه سعدی (قسمت دوم)10
مجید زهتابدرختی گشن بیخ و بسیار شاخگفتگو با استاد عباسعلی پور صفا11
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیآیین شهریاری از نگاه سعدی12
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی... شادی شیخی که خانقاه ندارد14
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیهزار دقيقه با هزاردستانگفتگو با استاد حسن کسایی/ بخش پایانی21
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیپا بر چکاد هنر سر به افلاک اخلاقگفتگو با علی اصغر شاهزیدی و تقی سعیدی27
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیتااج روحانیگفتگو با استاد مهدی روضاتی نویسنده، سخنران و پژوهشگر دینی27
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیبابا تاجگفتگو با همایون تاج فرزند استاد27
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیبازگو از نجد و از یارانِ نجدخستین استاد )بخشی ازگفت وگو با دکتر مهدی نوریان(29
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیاندر غزل خویش نهان خواهم گشتن30
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیبازگو از نجد و از یارانِ نجد(در هوای شیراز)بخش دوم ازگفت وگو با دکتر مهدی نوریان30
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیهمنشین رنگ هاگفت و گو با استاد فیض الله صفدرزاده حقیقی30
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیبازگو از نجد و از یارانِ نجد(در هوای شیراز)قسمت سوم گفت وگو با دکتر مهدی نوریان31
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیبه مکتب نرفت و خط ننوشتگفت و گو با عیسی خان بهنام نیا31
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیکلبه کرامتگفت و گو با یدالله ابوطالبی31
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیبازگو از نجد و از یارانِ نجدقسمت چهارم گفت وگو با دکتر مهدی نوریان32
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیسلطان بی تاج و تختگفت و گو با علی اصغر شاهزیدی32
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیمسیحای جوانمرد من35
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیبازگو از نجد و از یارانِ نجدقسمت ششم گفت وگو با دکتر مهدی نوریان36
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیچه بی نشاط بهاری که بی رخ تو رسید36
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیبازگو از نجد و از یارانِ نجدقسمت هفتم گفت وگو با دکتر مهدی نوریان37
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیبهار رفت و یاران رفتند37
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیروز وصل دوستداران یاد بادگفت وگو با استاد عباسعلی پورصفا37
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیبازگو از نجد و از یارانِ نجدقسمت هشتم گفت وگو با دکتر مهدی نوریان38
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیبازگو از نجد و از یارانِ نجدقسمت نهم گفت وگو با دکتر مهدی نوریان39
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیبازگو از نجد و از یارانِ نجدقسمت دهم گفت وگو با دکتر مهدی نوریان40
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیبازگو از نجد و از یارانِ نجدقسمت دوازدهم گفت وگو با دکتر مهدی نوریان43
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیبازگو از نجد و از یارانِ نجدقسمت سیزدهم گفت وگو با دکتر مهدی نوریان44
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیبازگو از نجد و از یارانِ نجدقسمت چهاردهم گفت وگو با دکتر مهدی نوریان45
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیبازگو از نجد و از یارانِ نجدقسمت پانزدهم گفت وگو با دکتر مهدی نوریان50
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیای بهترین بهانه برای گریستن46
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیعصیان و آدمیتّ51
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیهزار دقيقه با هزاردستانگفت وگو با استاد حسن كسايى / بخش دوم19.20
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیسگانه مرگ، سوگ و خونخواهی در شاهنامه فردوسی23.24
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیبازگو از نجد و از یارانِ نجدقسمت پنجم گفت وگو با دکتر مهدی نوریان33.34
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیدرویش خرسندگفت و گو با همایون تاج33.34
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیمرغ قافگفت و گو با استاد تقی سعیدی33.34
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیبازگو از نجد و از یاران نجدگف توگو با دکتر مهدی نوریان )مجلس یازدهم(41,42
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیخردسیاسی سعدیحکومت و نظام سیاسی از دیدگاه سعدی8,9
محب علی دیانی در دشتینقش رسانه در مردم سالاری نوین(قسمت دوم)نوشته اگنر فاگ ترجمه محب علی دیانی دردشتی4,5
محب علی دیانی دردشتینقش مطبوعات در مردم سالاری نویننوشته اگنر فاگ ترجمه محب علی دیانی دردشتی 2,3
محسن احمدوندی دکتری زبان و ادبیات فارسی زندگی و مرگِ راوی در گروِ روایتگری اوست45
محسن احمدوندی دکتری زبان و ادبیات فارسی مارون، ظهور رادیکالیسم49
محمّد طاهری خسروشاهیمدیر مسئول مجلۀ سفینۀ تبریزواکنش دو شاعر اصفهانی به جنگهای روس با ایران50
محمد تقی فاضل میبدیبنیادگرایی در مواجهه با دموکراسی11
محمد تقی فاضل میبدیوحی و خرد2,3
محمد جواد کسایینوازنده- پژوهشگر موسيقیدر اندوه موسیقی در اندوه تاج27
محمد جواد کسایینوازنده- پژوهشگر موسيقیدیگ بخارایی32
محمد جواد کسایینوازنده- پژوهشگر موسيقیحیف از آن گُل که ریخت باد صبادر اندوه برادری کوچک و دوستی بزرگ (محمدخلیل کسائی)40
محمد رحیم اخوتنویسنده و پژوهشگر ادبیخروس ب يمحل» زند هرودِ باغِ کاران یاد باد «21
محمد رحیم اخوتنویسنده و پژوهشگر ادبیکاري ندارد جز نوشتن!22
محمد رحیم اخوتنویسنده و پژوهشگر ادبیاندکی تفکر22
محمد رحیم اخوتنویسنده و پژوهشگر ادبیسنگی بر گوری25
محمد رحیم اخوتنویسنده و پژوهشگر ادبینگاهی به داستان همه ساکت بودند28
محمد رحیم اخوتنویسنده و پژوهشگر ادبیقصه یا داستاننگاهی به قصۀ" پروین دخت "29
محمد رحیم اخوتنویسنده و پژوهشگر ادبیروایتی جذاب از ماجرایی عجیب نگاهی به داستان" عروسی دایی "30
محمد رحیم اخوتنویسنده و پژوهشگر ادبینقد داستان این بازی31
محمد رحیم اخوتنویسنده و پژوهشگر ادبیآواز قناری کوچک در تاریکی مرداببازخوانی "ملودی شب" از مجید پویان32
محمد رحیم اخوتنویسنده و پژوهشگر ادبیچهارباغ، قلب تپندۀ اصفهان35
محمد رحیم اخوتنویسنده و پژوهشگر ادبینقل شیرین و روشن یک نشست36
محمد رحیم اخوتنویسنده و پژوهشگر ادبییکخوانش تلخ و ترش37
محمد رحیم اخوتنویسنده و پژوهشگر ادبیروایتی تلخ و ترش از روزگاری تلخ و ترش38
محمد رحیم اخوتنویسنده و پژوهشگر ادبیبازخوانی نقش39
محمد رحیم اخوتنویسنده و پژوهشگر ادبیهمین است که مهم استبازخوانی "نمایش مرگ"40
محمد رحیم اخوتنویسنده و پژوهشگر ادبیراهنمای ره شناس40
محمد رحیم اخوتنویسنده و پژوهشگر ادبیفراموشی یا توهمدوباره خوانی یک داستان کوتاه کوتاه33.34
محمد رحیم اخوتنویسنده و پژوهشگر ادبیآخرین برگویژه نامه زنده یاد احمد بیگدلی33.34
محمد رمضانی فرخانیشاعر و منتقدگوش ههایی از غزل آفرینی یادداشتی به مناسبت دفتر غزل گوش های در اصفهان44
محمد صادقیروزنامه نگار و پژوهشگرنگاهی به شعر و ادب ایران در روزگار مشروطهنسبت بین ادبیات و روشنفکری16
محمد علی دادورجلال دولت عشق آشنایان27
محمد علی دادورپیر خاموش32
محمد علی دادورحماسه البرز23.24
محمد عیدی نجف آبادیکارشناس ارشد تاریخ و مدرس مرکز علمی - کاربردی فرهنگ و هنر اصفهانتحلیل حاکم بر خطبه حضرت زهرا (س)4,5
محمد کلباسیداستان نویسمُزد ترس35
محمدجواد کسایینوازنده و پژوهشگر موسیقیآواز ایران، در حسرت باریتون21
محمدرضا رهبریپژوهشگر ادبیات نمایشیسیاست گذاری فرهنگی و توسعه سی سال تئاتر اصفهان35
محمدرضا صافیانکارشناس ارشد ادبیات، پژوهشگر کتابشناسی و اصفها نشناسیپنج کتابشناس بزرگ ایرانی51
محمدعلی موسوی فریدنیمحقق و پژوهشگرداستان فرود از نگاهی دیگر*16
محمدعلی موسوی فریدنیمحقق و پژوهشگرآخرین درس25
محمدعلی موسوی فریدنیمحقق و پژوهشگرتا رهایی26
محمدعلی موسوی فریدنیمحقق و پژوهشگرآن شب ...35
محمدعلی موسوی فریدنیمحقق و پژوهشگراینجا چه می کردی؟!38
محمود سیدهندیدان شآموختۀ زبان و ادبیات فارسی و پژوهشگر موسیقیآهنگ بازگشت به راه حجاز46
مرتضی کشاورزی ولدانینویسنده و پژوهشگر دینیدرآمدی بر خوشنویسی اسلامی و بررسی وجوه قدس یآن29
مرتضى فاضلى ورزنهكارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزى روستايىكبوترخانه، تجلى گه هنر، فرهنگ و خلاقيت ايرانى19.20
مریم جعفری آذرمانیشاعر و مترجمدربارۀ مجموعه شعر گوش های در اصفهان سرودۀ جواد زهتا ب دفتر شعر جوان 1344
مریم طایفه قشقاییخاطرات شهر: نگاهی به اصفهانِ آن روزهاگف توگو با دکتر جمشید مظاهری35
مریم مرادیکارشناس ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت شادی پژوهی از گذشته تا حال4,5
مريم خالقي بايگيدكترای مدیریت بازرگانیمدل مفهومی نقش صنعت مشاوره در دستيابي بنگاه هاي اقتصادي به مزيت هاي رقابتي16
مسعود تاکیپژوهشگر و مدرّس ادبیات فارسیدولتِ پیرِ مُغان49
مصطفی جلیلی تقویاندانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهرانآمیختگی نقد ادبی و مطالعات تصوفبررسی شک لگیری یک سنت تحقیقی در دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران، از فروزانفر تا پورنامداریان45
مصطفی کاویانینویسنده و پژوهشگر ادبیاترندی عافیت سوز و قلندری پاکبازخشت زیر سر و بر تارک هفت اختر پای31
مصطفی کاویانینویسنده و پژوهشگر ادبیاتمرا نام باید که تن مرگ راست43
مصطفی کاویانینویسنده و پژوهشگر ادبیاتچهر های تاریک در شاهنامه، سیمایی درخشان در اوستا44
مصطفی کاویانینویسنده و پژوهشگر ادبیاتگودرز کشوادگان و سیمای درخشان او در شاهنامۀ فردوسی50
مصطفی کاویانی جبلیادیب و پژوهشگر شاهنامهخشت زیر سر و بر تارک هفت اختر پای51
مصطفی مهرآیینداستان نویسنمایش مرگ40
مصطفى جيحونىمحقّق و شاهنامه پژوهپهلو، پهلوی و دری در شاهنامه و...23.24
مصطفى جيحونىمحقّق و شاهنامه پژوهبيتى از شاهنامه19.20
مظفر احمدی دستگردیشاهنامه پژوهمهرآموز كوچة كاویان25
مظفر احمدی دستگردیشاهنامه پژوهکه گر من کشم یا کشی پیش من32
مظفر احمدی دستگردیشاهنامه پژوههمان به که با کینه داد آوریم36
مظفر احمدی دستگردیشاهنامه پژوهفکرت یا فطرت37
مظفر احمدی دستگردیشاهنامه پژوهتخم نیکی46
مظفر احمدی دستگردیشاهنامه پژوهنگاهی بر دیباچه رستم و اسفندیار23.24
مظفر احمدی دستگردیشاهنامه پژوهیکی خط نوشتند بر پهلوی41,42
منیر سلطان پوردانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسیتقابل عنصر فردیت در شعرسنتی و معاصر29
منیر عزتیچشمهای ساده45
مولود طلایيکارشناس ارشد ادبیات فارسيابوالقاسم پاینده و جایگاه او در داستان كوتاه ایران25
مهدی امیدیکارشناس ارشد حقوق خصوصینگاهی به تغییرات جدید در قانون چک ایران8,9
مهدي دادخواه تهرانيدانش آموختۀ دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه علامهحضورِ واسعِ ناب: سروشْ یارِ کتاب يارِ تنها50
مهران مهرنیاپژوهشگر موسیقیتاجی بر سرآواز اصفهان27
نادر گلچینخوانندهعندلیبی در بستان اصفهان27
ناصر يارمحمدياندانشجوي دكتراي اقتصاد دانشگاه اصفهانرفتار سرمايه گذاران بخش مسكن و چرخه های تجاري در اقتصاد28
ناهید توسلیکارشناس ارشد توسعه و برنامه ریزیآسيب شناسي و تحليل منابع درآمدي شهرداري هامطالعه ى موردي شهر اصفهان19.20
نرگس نجفیکارشناس ارشد اقتصاد، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، دفتر هدفمند نمودن یارانه هاهدفمندسازی یارانه ها در تئوری، سیاست گذاری و اجرا22
نسرین حسن پورکارشناس ارشد حقوق جزاو جرم شناسیخشونت خانگی11
نعیمه آرنگ (یاسمن بهار)کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیطنز در اشعار ژاله قائم مقامی29
نفیسه صدرارحامیعضو هیأت علمی دانشگاه پیام نوربررسی خصوصیات فردی، اجتماعی و شیوع اختلالات خلقی روانی در بیماران مبتلا به اِم. اِس. در شهر اصفهان25
نگار یاحقیپژوهشگرحقوق و همکار سازمان پزشکان بدون مرزفرانسه، سرزمین پناهندگی؟گزارشی از کار با سازمان پزشکان بدون مرز در پاریس45
نگار یاحقیپژوهشگرحقوق و همکار سازمان پزشکان بدون مرزدو روایت49
نگار یاحقیپژوهشگرحقوق و همکار سازمان پزشکان بدون مرزخوزستانه ها51
نگار یاحقیپژوهشگرحقوق و همکار سازمان پزشکان بدون مرزچهرۀ دوگانۀ دریا41,42
نوید نوروزیخواننده و پژوهشگر موسيقیهر که شد محرم علی در حرم یار بماندنگاهی به زندگی و کارنامه هنری استاد جلال تاج27
وحید قهفرخینیم رخویژه نامه زنده یاد احمد بیگدلی33.34

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code