مجید زهتاب

آرشیو فصلنامه
جولای 26, 2020
انتشار شماره 53 فصل نامه دریچه
فوریه 7, 2024

مجید زهتاب

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

اسم مقالهتوضیحاتشماره فصل نامهلینک دانلود
گزینش کارگزاران از نگاه سعدی (قسمت دوم)10
درختی گشن بیخ و بسیار شاخگفتگو با استاد عباسعلی پور صفا11
آیین شهریاری از نگاه سعدی12
... شادی شیخی که خانقاه ندارد14
هزار دقيقه با هزاردستانگفتگو با استاد حسن کسایی/ بخش پایانی21
پا بر چکاد هنر سر به افلاک اخلاقگفتگو با علی اصغر شاهزیدی و تقی سعیدی27
تااج روحانیگفتگو با استاد مهدی روضاتی نویسنده، سخنران و پژوهشگر دینی27
بابا تاجگفتگو با همایون تاج فرزند استاد27
بازگو از نجد و از یارانِ نجدخستین استاد )بخشی ازگفت وگو با دکتر مهدی نوریان(29
اندر غزل خویش نهان خواهم گشتن30
بازگو از نجد و از یارانِ نجد(در هوای شیراز)بخش دوم ازگفت وگو با دکتر مهدی نوریان30
همنشین رنگ هاگفت و گو با استاد فیض الله صفدرزاده حقیقی30
بازگو از نجد و از یارانِ نجد(در هوای شیراز)قسمت سوم گفت وگو با دکتر مهدی نوریان31
به مکتب نرفت و خط ننوشتگفت و گو با عیسی خان بهنام نیا31
کلبه کرامتگفت و گو با یدالله ابوطالبی31
بازگو از نجد و از یارانِ نجدقسمت چهارم گفت وگو با دکتر مهدی نوریان32
سلطان بی تاج و تختگفت و گو با علی اصغر شاهزیدی32
مسیحای جوانمرد من35
بازگو از نجد و از یارانِ نجدقسمت ششم گفت وگو با دکتر مهدی نوریان36
چه بی نشاط بهاری که بی رخ تو رسید36
بازگو از نجد و از یارانِ نجدقسمت هفتم گفت وگو با دکتر مهدی نوریان37
بهار رفت و یاران رفتند37
روز وصل دوستداران یاد بادگفت وگو با استاد عباسعلی پورصفا37
بازگو از نجد و از یارانِ نجدقسمت هشتم گفت وگو با دکتر مهدی نوریان38
بازگو از نجد و از یارانِ نجدقسمت نهم گفت وگو با دکتر مهدی نوریان39
بازگو از نجد و از یارانِ نجدقسمت دهم گفت وگو با دکتر مهدی نوریان40
بازگو از نجد و از یارانِ نجدقسمت دوازدهم گفت وگو با دکتر مهدی نوریان43
بازگو از نجد و از یارانِ نجدقسمت سیزدهم گفت وگو با دکتر مهدی نوریان44
بازگو از نجد و از یارانِ نجدقسمت چهاردهم گفت وگو با دکتر مهدی نوریان45
بازگو از نجد و از یارانِ نجدقسمت پانزدهم گفت وگو با دکتر مهدی نوریان50
ای بهترین بهانه برای گریستن46
عصیان و آدمیتّ51
هزار دقيقه با هزاردستانگفت وگو با استاد حسن كسايى / بخش دوم19.20
سگانه مرگ، سوگ و خونخواهی در شاهنامه فردوسی23.24
بازگو از نجد و از یارانِ نجدقسمت پنجم گفت وگو با دکتر مهدی نوریان33.34
درویش خرسندگفت و گو با همایون تاج33.34
مرغ قافگفت و گو با استاد تقی سعیدی33.34
بازگو از نجد و از یاران نجدگف توگو با دکتر مهدی نوریان )مجلس یازدهم(41,42
خردسیاسی سعدیحکومت و نظام سیاسی از دیدگاه سعدی8,9

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code