دکتر محسن رناني

دکتر محمدرضا ضیاء
جولای 20, 2020
دکتر مجدالدين کیوانی
جولای 20, 2020

دکتر محسن رناني

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

اسم مقالهتوضیحاتشماره فصل نامهلینک دانلود
عقلانیت ایرانی و موانع توسعه اقتصادی11
نهاد جایگزین سنت، مکمل دولت و بازار2,3
نقش سرمایه اجتماعی در توسعه اقتصادی10
بازگشت به سقراط 1 سرمایه ی اجتماعي ابزار تولید سعادت14
اقتصاد عیدچگونه عید را در زندگی خود تکثیر کنیم؟21
فطر و قربانالگوهای تولید عید مؤمنانه22
فردوسیآفرینشگر سرمای ههای نمادین سخنی در باب نقش سرمای ههای نمادین در توسعه25
زیست انسانی در دنیای بحرانی26
توانمندسازی زنان نقطۀ آغازین فرایند توسعه28
معرفی کتاب
اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران: درآمدی بر عبور تمد نها
28
سرمای ههای نمادین گرانیگاه توسعه29
موانع نرم توسعه در جمهوری اسلامی ایراننگاهی به محصول س یسال سیاس تورزی در ایران30
اخلاق و اقتصاد: بالها ی توسعه31
توسععه یعنی شهری با تندیس شاطر رمضانویژه نامه شاطر رمضان بخش دوم32
اقتصاد سیاسی واردات36
کلای توسعه یعنی کلاس نقاشی38
اسیدپاشی به چهره اقتصاد ایران39
نظم شکن در شکنضرورت گذار از خشونت به گف توگو تا انتخابات 96 با مروری بر دستاورد فکری سه هزار سال جست وجوی سعادت تا کشف توسعه40
توسعه یعنی گذار از آبروداری به رواداری44
مرگ مدرسه: گذار از آموزش کلاسی به آموزش سیناپسی51
جراحى اقتصاد در اغما !نقدى بر طرح هدفمند سازى يارانه ها19,20
زننده رود سرمایه نمادین توسعه اصفهانبی زنده رود اصفهان زنده نخواهد بود33.34
توسعه یعنی پرورش نخبگان معمولیآسی بشناسی نخبگی در ایران41,42
زبان به مثابه توسعهگفتاري درباره انسان،حيواني با مهارت گفت و گو47,48

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code