اخبار

فوریه 7, 2024

انتشار شماره 53 فصل نامه دریچه

به اطلاع علاقه مندان و دوستان مجلۀ دریچه می رسانیم
می 7, 2020

انتشار فصلنامه دریچه شماره 51

عصیان و آدمیتّ ردیف کردنِ سیاهۀ مشکلات، جز که بر ملال م یافزاید گر های نخواهد گشود. از آنچه که این سالها برکشور و اقتصاد و […]
می 7, 2020

انتشار فصلنامۀ دریچه شماره 39

از «به کام » تا «ناکام » در «دنیای دات کام » حیات بشری، پیشینۀ پرفراز و فرودی دارد که در این میان دغدغه های فرهیختگی […]
می 7, 2020

انتشار فصلنامۀ دریچه شماره 39

به کجا چنین شتابان!!! آقای میرباقری معاون محترم امور اجتماعی وزارت کشور در همایش «فرص تهای پس از برجام ۹۴/۱۱/۱۰ » در بخشی از اظهارات خود […]