دکتر عبدالحسین ساسان

دکتر گلپر نصري
جولای 20, 2020
محمد رحیم اخوت
جولای 20, 2020

دکتر عبدالحسین ساسان

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

اسم مقالهتوضیحاتشماره فصل نامهلینک دانلود
نهادهای خردگستری (قسمت دوم)10
مرزهای خردگرایی اقتصادی با خودپرستی12
خرد سازمانی یا دانش مدیریت معکوس13
گفتاری در باب انسان طبیعییا موجوداتی که به دان شهای اجتماعی نیازی نداشتند21
سرشت و خوی انسان طبیعی26
عقل مُوروثی31
یک موسسه مالی و اعتباری قابل ستایشداستان موفقیتهای شگفت انگیز بانک گرامین در بنگلادش32
هزین هها و هوده های دموکراسیآیا دموکراسی صرفاً برای خواصّ سودمند است یا عوام نیز از آن بهر همند م یشوند؟36
رازگشایی از ثروت و رابطۀ آن با نهادهای اجتماعی37
نهادهای اجتماعی به منزله خزاین پایدار ثروت38
نهادهای اجتماعی43
تکامل نهادهای اجتماعی در میان انسا نهای نخستین44
واژ هها » به منزلۀ «مادرنهاد »ها45
خط در جایگاه یک نهاد سرنوشت ساز49
ایستایی و پویایی خط50
خردمندی به منزله سنگپایه ی اقتصاد2,3
عوام یعنی چه؟ خواص یعنی چه؟33.34
انتخابات 1384 شناسایی فیل سیاست با حس بساوایی اقتصاد4,5
گذشته، اکنون، آینده41,42
نهادهای خردگستری8,9

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code