شماره 50 زمستان

شماره 49 پاییز
ژوئن 27, 2020
شماره 51 پاییز و زمستان
ژوئن 27, 2020

شماره 50 زمستان

مقالات موجود در این شماره

نام مقاله نویسسمت/رزومهاسم مقالهتوضیحاتلینک دانلود
جویا جهانبخش پژوهشگر حوزۀ ادبیات و دینجَمّاشانِ گُل » دَر غَزَلِ سَعدی
حسین مسرتپژوهشگر و یزدشناسزندگی و آثار آلبرت هوتوم شیندلر ایران شناس نامی عصر قاجار
حسین مولاییمدیر مسئول فقیران را پناهی نیست
دکتر اصغر دادبهمدیر بخش ادبیات مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی، عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسیدو مسألۀ بلاغی: تتابع اضافات، مجهول بلاغی
دکتر تهمینه عطائی کچوئیاستادیار فرهنگستان زبان و ادب فارسیتباهه، غذای ایرانی در متون ادبی
دکتر زهرا آقابابایياستادیار دانشگاه پیام نورنکت های چند در داستان اسکندر و فغستان
دکتر زهره مشاوریمصحح و پژوهشگر زبان فارسیسر خیره مپیچ در قزاگند
دکتر شهره معرفتاستادیار پژوهشی فرهنگستان زبان و ادب فارسیچغانه، چفاله، چقاله، جقاله، جفالهبحثی در صورت صحیح و معنای یک واژه در فرهن گها و متون فارسی
دکتر عبدالحسین ساسانعضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهانایستایی و پویایی خط
دکتر علی زارعاقتصاددان و پژوهشگرحکمرانی خوب
دکتر فرحناز وطنخواهعضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی خمین یشهردرس آموخته هایی از استاد
دکتر گلپر نصرياستاديار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه يزد چند نکته از متون فارسی
دکتر لاله معرفتپژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتصحیح و توضیح ابیاتی از دیوان ناصرخسروبرگرفته از کلاس استاد جمشید مظاهری
دکتر محمدرضا توکلی صابری مترجم و منتقدفرديد و فرديدياتقسمت دوم
دکتر محمدرضا ضیاء پژوهشگر زبان و ادبیات فارسیخشک آن دست که برکند به بیداد تو را
دکتر محمود ندیمی هرندیاستادیار دانشگاه پیام نور22رباعی در مجموعۀ برلین
دکتر مهدی حیدریاستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزدزبان علمتأمّلی در رویکرد نویسندة «زبان شعر در نثر صوفیه » نسبت به مکتب اب نعربی
دکتر نغمه دادور دانش آموختۀ زبان و ادبیات فارسیپرسه در باغ اپیکور
رضا مهیمنکارگردان و مدرس سینماپرَهیبی در انتهای کوچه
سید مسعود پاک نژادمدرس ادبیات فارسیعنصري بلخي، از ب يهويتي ديروز تا هويت امروز
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیبازگو از نجد و از یارانِ نجدقسمت پانزدهم گفت وگو با دکتر مهدی نوریان
محمّد طاهری خسروشاهیمدیر مسئول مجلۀ سفینۀ تبریزواکنش دو شاعر اصفهانی به جنگهای روس با ایران
مصطفی کاویانینویسنده و پژوهشگر ادبیاتگودرز کشوادگان و سیمای درخشان او در شاهنامۀ فردوسی
مهدي دادخواه تهرانيدانش آموختۀ دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه علامهحضورِ واسعِ ناب: سروشْ یارِ کتاب يارِ تنها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code