شماره 47 , 48 تابستان

شماره 46 زمستان
ژوئن 27, 2020
شماره 49 پاییز
ژوئن 27, 2020

شماره 47 , 48 تابستان

مقالات موجود در این شماره

نام مقاله نویسسمت/رزومهاسم مقالهتوضیحاتلینک دانلود
اسما حسینی مقدم دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی پلو گوشت
بهمن بنی هاشمی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپيشنهاد احياي يک سنت علمي
جویا جهانبخش پژوهشگر حوزۀ ادبیات و دینغث و سمين درباره افصح المتکلمينقسمت 4
حسین مولاییمدیر مسئول چرا اقتصاد ايران به چنين روزي افتاد
دکتر اصغر دادبهمدیر بخش ادبیات مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی، عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسیدقیقه ها تامل دربرخی ابیات تأمل برانگیز حافظ (بخش چهارم)
دکتر جمشید سروشیارپژوهشگر، اصفهان شناس، عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهانمنار جم جم (=منارجنبان)يادداشتهاي تاريخ اصفهان (4)
دکتر سید محمدرضا ابن الرسول استادیار دانشگاه اصفهان، استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهانبرخوان شاهنامه/1بازخواني نقادانۀ گزارش های شاهنامه: پادشاهی نوذر ـ بخش نخست
دکتر سيد حسين رضوي برقعيمصحح و پژوهشگر متون طبي کهننقدی گذرا بر خفي علائي
دکتر علی زارعاقتصاددان و پژوهشگرچرا ملت ها شکست می خورند
دکتر گلپر نصرياستاديار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه يزد موزة هرکس به قدر پای اوست يادداشتهايي در حاشيه خفي علائي
دکتر مجدالدين کیوانی مترجم و عضو شورای علمی دايرة المعارف بزرگ اسلامیصادق عاشق، عاشق صادقِيادی از استاد صادق کیا، نماد میهن دوستی و عشق به زبانها و فرهنگهای ايران زمین
دکتر محسن رنانيدانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهانزبان به مثابه توسعهگفتاري درباره انسان،حيواني با مهارت گفت و گو
دکتر محمدرضا توکلی صابری مترجم و منتقدیك ملت، یك زبان
دکتر محمدرضا ضیاء پژوهشگر زبان و ادبیات فارسیدر حاشیۀ شرح شوق (قسمت هفتم)
دکتر مهدی فیروزیان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در آرزوی لعل شدن
دکتر مهدی مهریزی استاد دانشگاه، پژوهشگر و نویسنده تحلیل سیر نزول آیات قرآن دربارۀ زن
دکتر نغمه دادور دانش آموختۀ زبان و ادبیات فارسیدر بنیاد شاهنامه چه می گذشتگفت وگو با دکتر علی رواقی
رضا موسوی طبری شاعر و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسیواکاوی یک سند نامۀ علی سامی به رومن گریشمن
شهاب رويانیان دانش آموختۀ منابع طبیعی و پژوهشگر ادبیات گونه شناسی صنوبر در شعر فارسی
عاطفه طهماسبی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران نارسیده ترنج
فاطمه سالارونداز عطرها، از رنگ ها، از هر چه می بینم
لطف الله ضیایی کارشناس و پژوهشگر حوزۀ آب، عضو کمیتۀ آب اتاق بازرگانی اصفهاننقدی بر برنامه ها و سیاستهای کلان کشور در زمینۀ کشاورزی، آب و محیط زیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code