شماره 43 بهار

شماره 41 و 42 تابستان و پاییز
ژوئن 27, 2020
شماره 44 تابستان
ژوئن 27, 2020

شماره 43 بهار

مقالات موجود در این شماره

نام مقاله نویسسمت/رزومهاسم مقالهتوضیحاتلینک دانلود
جویا جهانبخش پژوهشگر حوزۀ ادبیات و دینغث و سمين درباره افصح المتکلمينقسمت دوازدهم
جویا جهانبخش پژوهشگر حوزۀ ادبیات و دینجُستار در مَعنایِ نیم بیتی از خاتِمَۀ شاهنامهتحریر سخنان القاشده در مجلس گرامیداشت فردوسی در اصفهان
حسین مولاییمدیر مسئول در اخلاق کارگزاران
حسین مولاییمدیر مسئول ده بار دیگر هم که به دنیا بیایم، معلم خواهم شدگف توگو با حسین مباشریان
دکتر اصغر دادبهمدیر بخش ادبیات مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی، عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسیدقیقه ها تامل دربرخی ابیات تأمل برانگیز حافظ (بخش نخست)
دکتر جمشید سروشیارپژوهشگر، اصفهان شناس، عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهاناصفهان در زوال دولت صفوی
دکتر عبدالحسین ساسانعضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهاننهادهای اجتماعی
دکتر عبدالمهدی رجاییپژوهشگر تاریخ معاصر و اصفهان پژوهمثلث قحطی، ناامنی و بیماری در اصفهان پس از جنگ جهانی اول
دکتر علی میرانصاریعضو شورای عالی علمی مرکز دایر ةالمعارف بزرگ اسلامی و مدیر بخش ادبیات دانشنامۀ ایرانروستای کاغذی به یاد استاد ایرا نمَدار، ایرج افشار 1
دکتر محمدجعفر یاحقّیدانشگاه فردوسی مشهدنیما و الیوت
دکتر محمدرضا ضیاء پژوهشگر زبان و ادبیات فارسیدر حاشیۀ شرح شوققسمت سوم
دکتر مهدی فیروزیان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران چو نیلوفر شکفتم در هوایتگزارشی از پشت پردۀ هنر تران هسرایی قیصر امی نپور
دکتر نغمه دادور دانش آموختۀ زبان و ادبیات فارسیشاهنامه در ایران مدرنبررسی نقش و جایگاه شاهنامه در دورۀ پهلوی اول
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیبازگو از نجد و از یارانِ نجدقسمت دوازدهم گفت وگو با دکتر مهدی نوریان
مصطفی کاویانینویسنده و پژوهشگر ادبیاتمرا نام باید که تن مرگ راست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code