شماره 37 تابستان

شماره 36 بهار
ژوئن 27, 2020
شماره 38 پاییز
ژوئن 27, 2020

شماره 37 تابستان

مقالات موجود در این شماره

نام مقاله نویسسمت/رزومهاسم مقالهتوضیحاتلینک دانلود
جویا جهانبخش پژوهشگر حوزۀ ادبیات و دینغث و سمين درباره افصح المتکلمينقسمت هفتم
دکتر اصغر دادبهمدیر بخش ادبیات مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی، عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسیخرقه سوزی در آرمانشهر رندانقسمت دوم
دکتر امیر مقامیعضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانیتزاحم حقوق در زاینده رود: دیدگاه حقوق بشری به توسعه
دکتر جلیل دوستخواهاستاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر شاهنامهزبان فارسی از آشوب تا سامان
دکتر جمشید سروشیارپژوهشگر، اصفهان شناس، عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهانشاه عبّاس ثانی، خوشنویس، نقّاش، شاعر، هنرشناس
دکتر سعید حمیدیاندربارۀ شرح شوقشرح و تحلیل اشعار حافظ
دکتر سعید خاقانیاستادیار دانشگاه شاهرودحوزۀ عمومی تخصصی
دکتر عبدالحسین ساسانعضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهانرازگشایی از ثروت و رابطۀ آن با نهادهای اجتماعی
دکتر محمدرضا ضیاءپژوهشگر زبان و ادبیات فارسیدربارۀ شرح شوقشرح و تحلیل اشعار حافظ
دکتر محمود فتوحی رودمعجنیعضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسیتعامل مولانا جلا لالدین بلخی با نهادهای قدرت و سیاست در قونیه
فرزاد ضیائی حبیب آبادیپژوهشگر متون کهن فارسیزبانِ حال" بهْ از من
همی کند تقریر
لیلا میرباقریداستان نویسطاعون
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیبازگو از نجد و از یارانِ نجدقسمت هفتم گفت وگو با دکتر مهدی نوریان
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیبهار رفت و یاران رفتند
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیروز وصل دوستداران یاد بادگفت وگو با استاد عباسعلی پورصفا
محمد رحیم اخوتنویسنده و پژوهشگر ادبییکخوانش تلخ و ترش
مظفر احمدی دستگردیشاهنامه پژوهفکرت یا فطرت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code