شماره 36 بهار

شماره 35 زمستان
ژوئن 27, 2020
شماره 37 تابستان
ژوئن 27, 2020

شماره 36 بهار

مقالات موجود در این شماره

نام مقاله نویسسمت/رزومهاسم مقالهتوضیحاتلینک دانلود
جویا جهانبخش پژوهشگر حوزۀ ادبیات و دینغث و سمين درباره افصح المتکلمينقسمت ششم
حسین مولاییمدیر مسئول ما انسانیم
خدیجه شریعتينویسندهزخم
دکتر اصغر دادبهمدیر بخش ادبیات مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی، عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسیخرقه سوزی در آرمانشهر رندانقسمت اول
دکتر سعید خاقانیاستادیار دانشگاه شاهرودجهان های موازی
دکتر سید محمدعلی ایازیپژوهشگر حوزه دینافول و انحطاط تمد نها از دیدگاه امام علی(ع)
دکتر عبدالحسین ساسانعضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهانهزین هها و هوده های دموکراسیآیا دموکراسی صرفاً برای خواصّ سودمند است یا عوام نیز از آن بهر همند م یشوند؟
دکتر محسن رنانيدانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهاناقتصاد سیاسی واردات
دکتر محمود امیدسالارپژوهشگر و مصحح شاهنامهاز مصر باستان تا شاهنامه لزوم احتیاط در مطالعات تطبیقی
دکتر محمود فتوحی رودمعجنیعضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسیضیافت اجتماعی عشق دربزم های وقوعی عهد شاه طهماسب
دکتر نصرالله پورجوادیعضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسیابتدای تصوّف در اصفهان و پیوند آن با زبان پارسی
لطف الله ضیایی کارشناس و پژوهشگر حوزۀ آب، عضو کمیتۀ آب اتاق بازرگانی اصفهانبحران زیست محیطی تالاب گاوخونیمروری بر سخنان آقای دکتر عیسی کلانتری در همایش اجتماعی تالاب گاوخونی
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیبازگو از نجد و از یارانِ نجدقسمت ششم گفت وگو با دکتر مهدی نوریان
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیچه بی نشاط بهاری که بی رخ تو رسید
محمد رحیم اخوتنویسنده و پژوهشگر ادبینقل شیرین و روشن یک نشست
مظفر احمدی دستگردیشاهنامه پژوههمان به که با کینه داد آوریم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code