شماره 33 و 34 پاییز

شماره 32 بهار
ژوئن 27, 2020
شماره 35 زمستان
ژوئن 27, 2020

شماره 33 و 34 پاییز

مقالات موجود در این شماره

نام مقاله نویسسمت/رزومهاسم مقالهتوضیحاتلینک دانلود
احمد بیگدلیبخشی از رمان ذبیح خنجی برآبویژه نامه زنده یاد احمد بیگدلی
جویا جهانبخش پژوهشگر حوزۀ ادبیات و دینغث و سمين درباره افصح المتکلمينقسمت پنجم
حسین مولاییمدیر مسئول تبادل فرهنگی، گفت و گو به جای نزاع
حشمت انتخابیآمده بود ما را برای مراسم آخرین دیدار دعوت کندویژه نامه زنده یاد احمد بیگدلی
خورشید پورمحمدیآخرین برگ رمانویژه نامه زنده یاد احمد بیگدلی
دکتر جلال خالقی مطلقپژوهشگر و مصحح شاهنامهنیم قرن شاهنامه پژوهی
دکتر جلیل دوستخواهاستاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر شاهنامههمای چهرآزاد(/چهرزاد) شهریاربانوی کیانیدختر بهمن و نبیره ی اسفندیار
دکتر سعید خاقانیاستادیار دانشگاه شاهرودفردیت در نظام ساختاری
دکتر عبدالحسین ساسانعضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهانعوام یعنی چه؟ خواص یعنی چه؟
دکتر محسن رنانيدانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهانزننده رود سرمایه نمادین توسعه اصفهانبی زنده رود اصفهان زنده نخواهد بود
دکتر محمود فتوحی رودمعجنیعضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسیفرهنگاندن یا فرهنگیدن؟سخنی اندر چالشهای فرهنگی
دکتر نصرالله پورجوادیعضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسیداغ بندگی و داغ عشقشرح یای از رموز عرفانی در دیوان حافظ
دکتر نغمه دادور دانش آموختۀ زبان و ادبیات فارسیچرا ادبیات؟پیشکش به پژوهشگران بی ادعای زبان و ادبیات فارسی
زهرا عابديدانشجوی دکتری جامعه شناسی، کارشناس ارشد مطالعات زنانسیمای زن در آثار سیمین دانشور
سحر مهندس ثمینبوی خاک، بوی گورستان
سمیه سمساریلرشما به من بدهکارید آقای بیگدلی!ویژه نامه زنده یاد احمد بیگدلی
سیما طاهر کردفصل برگریزانویژه نامه زنده یاد احمد بیگدلی
علی رضا آدینه فردردی است غیر مردنویژه نامه زنده یاد احمد بیگدلی
علی فاطمیبرگریزان بود دل کاتبویژه نامه زنده یاد احمد بیگدلی
فریدون خسروینویسنده و کارگردانمرد ناتمامویژه نامه زنده یاد احمد بیگدلی
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیبازگو از نجد و از یارانِ نجدقسمت پنجم گفت وگو با دکتر مهدی نوریان
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیدرویش خرسندگفت و گو با همایون تاج
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیمرغ قافگفت و گو با استاد تقی سعیدی
محمد رحیم اخوتنویسنده و پژوهشگر ادبیفراموشی یا توهمدوباره خوانی یک داستان کوتاه کوتاه
محمد رحیم اخوتنویسنده و پژوهشگر ادبیآخرین برگویژه نامه زنده یاد احمد بیگدلی
وحید قهفرخینیم رخویژه نامه زنده یاد احمد بیگدلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code