شماره 30 پاییز

شماره 29 بهار و تابستان
ژوئن 27, 2020
شماره 31 زمستان
ژوئن 27, 2020

شماره 30 پاییز

مقالات موجود در این شماره

نام مقاله نویسسمت/رزومهاسم مقالهتوضیحاتلینک دانلود
جویا جهانبخش پژوهشگر حوزۀ ادبیات و دینغث و سمين درباره افصح المتکلمينقسمت دوم
حسین مولاییمدیر مسئول اخلاق کارگزاران
دکتر جلیل دوستخواهاستاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر شاهنامهاشاره به یک نکته ی دستوری در گفتار و نوشتار امروزیان
دکتر سید حسن اسلاميدرس هایی از اخلاق علوی برای زیستن در جهان معاصر
دکتر محسن رنانيدانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهانموانع نرم توسعه در جمهوری اسلامی ایراننگاهی به محصول س یسال سیاس تورزی در ایران
دکتر نغمه دادور دانش آموختۀ زبان و ادبیات فارسیشاهنامه و قابلیت گفت و گو با تاریخ
سارا روحانیداستان عروس دایی
سید محمود حسینیمرگ زنده رود از پایاب تا سراب
فاطمه زهتاب دانشجوی دکتری پژوهش هنرنوآوری در مضامین فرش اصفهان؛ نگاهی به قال یهای حقیقی مهیاری
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیاندر غزل خویش نهان خواهم گشتن
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیبازگو از نجد و از یارانِ نجد(در هوای شیراز)بخش دوم ازگفت وگو با دکتر مهدی نوریان
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیهمنشین رنگ هاگفت و گو با استاد فیض الله صفدرزاده حقیقی
محمد رحیم اخوتنویسنده و پژوهشگر ادبیروایتی جذاب از ماجرایی عجیب نگاهی به داستان" عروسی دایی "

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code