شماره 29 بهار و تابستان

شماره 27 پاییز
ژوئن 27, 2020
شماره 30 پاییز
ژوئن 27, 2020

شماره 29 بهار و تابستان

مقالات موجود در این شماره

نام مقاله نویسسمت/رزومهاسم مقالهتوضیحاتلینک دانلود
بهاره آدمیتکارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعاتبه کارگیری مؤثر فرایند مدیریت تکنولوژی عامل اصلی موفقیت در پروژ ههای فناوری اطلاعات
جویا جهانبخش پژوهشگر حوزۀ ادبیات و دینغث و سمين درباره افصح المتکلمين
حسین نوریانکارشناس ارشد مدیریت اجراییبه کارگیری مؤثر فرایند مدیریت تکنولوژی عامل اصلی موفقیت در پروژ ههای فناوری اطلاعات
دکتر جلیل دوستخواهاستاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر شاهنامهدرآمدی کوتاه بر رنجنامۀ استادی هنرمند و یگانه
دکتر حسین مسجدیعضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور اصفهانپس از بیست و چهار سال نقدیب رکتابب یا نالمفاخر
دکتر سید محمدرضا ابن الرسول استادیار دانشگاه اصفهان، استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهاناعتدال مذهبی اصفهان در قرن هفتم هجری
دکتر علی رضا نبی لودانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قمتقابل عنصر فردیت در شعرسنتی و معاصر
دکتر فریدون اللهیاریاستادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهاننقد و تحلیلی بر ارز شهای قوم شناسی، تاریخی و سینمایی فیلم مستند علف 1925 میلادی / 1304 خورشیدی
دکتر محسن رنانيدانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهانسرمای ههای نمادین گرانیگاه توسعه
رضا ضیاءانتخاب روحانی و مثل "سروته یک کرباس"
ساناز خدریدانشجوی کارشناسی ارشد، گرایش ایران اسلامی، دانشگاه اصفهاننقد و تحلیلی بر ارز شهای قوم شناسی، تاریخی و سینمایی فیلم مستند علف 1925 میلادی / 1304 خورشیدی
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیبازگو از نجد و از یارانِ نجدخستین استاد )بخشی ازگفت وگو با دکتر مهدی نوریان(
محمد رحیم اخوتنویسنده و پژوهشگر ادبیقصه یا داستاننگاهی به قصۀ" پروین دخت "
مرتضی کشاورزی ولدانینویسنده و پژوهشگر دینیدرآمدی بر خوشنویسی اسلامی و بررسی وجوه قدس یآن
منیر سلطان پوردانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسیتقابل عنصر فردیت در شعرسنتی و معاصر
نعیمه آرنگ (یاسمن بهار)کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیطنز در اشعار ژاله قائم مقامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code