شماره 12 زمستان

شماره 11 پاییز
ژوئن 27, 2020
شماره 13 پاييز
ژوئن 27, 2020

شماره 12 زمستان

مقالات موجود در این شماره

نام مقاله نویسسمت/رزومهاسم مقالهتوضیحاتلینک دانلود
حسین مولاییمدیر مسئول بنزین سرمایه ی ملی
دکتر رضا اسماعیلیجامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی و فرهنگی، قائم مقام مرکز هم اندیشی، توسعه اصفهان و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگانفر هنگيا ن و نابرابر ي اجتما عيزمينه ها و راه حل ها
دکتر عبدالحسین ساسانعضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهانمرزهای خردگرایی اقتصادی با خودپرستی
دکتر محمد رضا نصر اصفهانیعضو هیئت علمی دانشگاه اصفهانتأملي در انديشه و آثار هِرمان هِسه و نقد داستان آگوستوس
دكتر سيد محسن دوازده اماميعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهانخلیج فارس یا عربیبررسي ي ك جغرافيا در پيشين هي تاريخي و سياسي
علی مزروعیکارشناس مسایل اقتصادی و اجتماعیسرمایه ی
اجتماعی و
توسعه ی
انسانی
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیآیین شهریاری از نگاه سعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code