شماره 10 تابستان

شماره 8 و 9 بهار
ژوئن 27, 2020
شماره 11 پاییز
ژوئن 27, 2020

شماره 10 تابستان

مقالات موجود در این شماره

نام مقاله نویسسمت/رزومهاسم مقالهتوضیحاتلینک دانلود
الهام عباسیکارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی ایرانسازمان تجارت جهانی و مساله ی الحاق ایران
دکتر سجاد آیدنلو دکتری زبان و ادبیات فارسیاین بیت از فردوسی نیست
دکتر عبدالحسین ساسانعضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهاننهادهای خردگستری (قسمت دوم)
دکتر محسن رنانيدانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهاننقش سرمایه اجتماعی در توسعه اقتصادی
دکتر محمد رضا نصر اصفهانیعضو هیئت علمی دانشگاه اصفهانتاملی در فلسفه ی زندگی و زمان بیگانه اثر آلبرکامو
دکتر محمود جلالیاستادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهانسازمان تجارت جهانی و مساله ی الحاق ایران
دکتر مصطفی عمادزادهدکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهاننقش یارانه ها در آموزش عالی
دکتر مهدی نوریاناستاد دانشکده ادبیات و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهانکهن ترین نسخه ی مثنوی
علی مزروعیکارشناس مسایل اقتصادی و اجتماعیارزیابی عملکرد اقتصاد ایران در سال 1384
مجید زهتابکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیگزینش کارگزاران از نگاه سعدی (قسمت دوم)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code