اخبار

می 7, 2020

انتشار فصلنامه دریچه شماره 51

عصیان و آدمیتّ ردیف کردنِ سیاهۀ مشکلات، جز که بر ملال م یافزاید گر های نخواهد گشود. از آنچه که این سالها برکشور و اقتصاد و […]
می 7, 2020

انتشار فصلنامۀ دریچه شماره 39

از «به کام » تا «ناکام » در «دنیای دات کام » حیات بشری، پیشینۀ پرفراز و فرودی دارد که در این میان دغدغه های فرهیختگی […]
می 7, 2020

انتشار فصلنامۀ دریچه شماره 39

به کجا چنین شتابان!!! آقای میرباقری معاون محترم امور اجتماعی وزارت کشور در همایش «فرص تهای پس از برجام ۹۴/۱۱/۱۰ » در بخشی از اظهارات خود […]
می 7, 2020

انتشار فصلنامۀ دریچه شماره 36

شماره ۳۶ فصلنامۀ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دریچه منتشر شد چکیده ای از سرمقاله «ما انسانیم» امام علی(ع) در نامه ای به فرزند خود می فرماید: […]

لطفاً ثبت نام نمایید

جهت دانلود مقالات و شماره های فصلنامه فرهنگی، اجتماعی، اقصادی دریچه ثبت نام نمایید